Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lenka Schwenke Petrová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Porušování zákona 563/2004Sb.

Lenka Schwenke Petrová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Lenka Schwenke Petrová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Lenka Schwenke Petrová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý den,
na Základní škole v Markoušovicích (veškerá data o škole jsou v přiložené příloze),již přes 4 roky pracuje na pozici vychovatelka ŠD a asistent pedagoga, paní Miroslava Žižkova, kvalifikace k vykonávání profese zcela neodpovídá. Vzdělání paní Žižkově je ukončeno vyucnim listem a přes veškeré dotazy jak je toto možné a proč paní ředitelka odmítá přijmout hlásíci se zájemce o pozici se slovy, že místo je již obsazeno. Neplnění povinnosti, časté absence bez propustky či nástupu na pracovní neschopnost, paní ředitelka přehlíží. A na můj dotaz, proč tomu tak je, mi bylo odpovězeno, že ona je ředitelka a může si zaměstnávat koho chce, takže zákon 563/2004 Sb., zde zcela paní ředitelka opomiji. Navíc jmenovaná má 1,5 h denně na pozici asistentky a 0,75 úvazku na pozici vychovatelky, pro kterou nemá kvalifikaci. A zcela nepracuje dle svých uzavřených pracovních smluv. V pracovní době věnci psy, děti zůstávají bez dozoru. V hodinách často dotyčná vykonává pozici "pedagoga", neboť s dětmi na pokyn vedení např. sama vyučuje český jazyk, přesto že má max vzdělání střední odborné ukončené vyucnim listem.
Ráda bych se touto cestou informovala, jaké učinit kroky, proti tomuto porušování zákonu. Neboť v současné e době by snad ve školství k takovému přístupu vedení, kde si paní ředitelka zákony vykládá po svém, nemělo docházet. Pokud má docházet ke kvalitní edukační, zajisté by školou ač soukromou, neměla vést osoba, která si své povinnosti vykládá po svém. Jde přeci o děti.
Děkuji za radu, Lenka Schwenke Petrová

S přátelským pozdravem,

Lenka Schwenke Petrová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Porušování
zákona 563/2004Sb.', zaslané '06.06.2023 22:03:31' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXGPRG

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní Schwenke Petrová,

na Vámi níže vznesený dotaz uvádím, že přímou pedagogickou činnost ve výuce mohou vykonávat jen pedagogičtí pracovníci, kteří disponují kvalifikací v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někt. zák., ve zn. pozd. předp., nebo také takoví pracovníci, u nichž je aplikována některá z výjimek dle § 22 z., kde v případě vychovatelů není možné aplikovat výjimku podle odstavce 6.

Dále pak platí, že orgánem, který je pověřen kontrolou činnosti škol a školských zařízení, vč. dodržování příslušných právních předpisů, jež se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, je v souladu s ust. § 172 a násl. zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Česká školní inspekce.

Jestliže pak máte jakoukoliv pochybnost ve vztahu k poskytovanému vzdělávání, nebo školským službám, lze podat podnět předmětné instituci.

S pozdravem

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lenka Schwenke Petrová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.