Porušování nočního klidu v katastru obce Svinaře - přijatá opatření

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Obec Svinaře měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Obec Svinaře

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vzhledem k několikerému hrubému porušování nočního klidu v roce 2017 v bezprostředním okolí, nebo přímo na pozemcích p.č. 1203, 1204 v katastru obce Svinaře a vzhledem k rozsahu (zasahuje většinu okolních obcí v závislosti na lokalitě a podmínkách šíření hluku) se ptám zda, a jaká opatření podniknul úřad obce Svinaře ve smyslu splnění podmínek obecně závazné vyhlášky č.1/2016, zákona č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví a přestupkového zákona č. 251/2016 Sb.
Podniknutí opatření prosím doložte i vyvěšením dokumentů na elektronickou úřední desku vaší obce.

Podotýkám, že na obzvláště hrubé porušování nočního klidu v této lokalitě byla v průběhu roku 2017 několikrát upozorněna Policie České republiky.

S přátelským pozdravem,

Jan Čech