Porušení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je povinností obce - tzn. i povinností města Kouřim - že "záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní na své úřední desce po dobu minimálně 15 dní před rozhodnutím...aby se k němu zájemci měli možnost vyjádřit a předložit své nabídky".

Sdělte, proč na úřední desce města nebyly v roce 2016 zveřejněny záměry města prodat či směnit pozemky. Konkrétně se jedná o zápisy z jednání zastupitelstva města Kouřim z května a srpna 2016, kde se objevují příslušná kladná či záporná Usnesení týkající se takovýchto záměrů prodeje či směny pozemků města, aniž by ale v těchto případech byly tyto záměry kdy na úřední desce města uveřejněny.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 784/2017 ze dne 14. 3. 2017

 

Žádost o informace podle dotazu - Porušení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

 

Pane, paní,

na Váš dotaz ze dne 14. března 2017 Vám sdělujeme, že veškeré záměry
prodat či směnit pozemky byly v roce 2016  zveřejněny v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník