Porušení povinnosti při správě cizího majetku a zkreslení údajů o stavu hospodaření a jmění

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1/ předložte účetní doklad, kterým jste zatížili společnost Silnice Čáslav-holding a.s. částkou Kč 2,000 000,- za nesplnění podmínek Kupní smlouvy uzavřené dne 15.11.2011 mezi prodávajícím Městem Kouřim a kupující společností Silnice Čáslav-holding, a.s.
Zatížení mělo být zaúčtováno již k 15.11.2013.

2/ předložte veškeré zápisy z jednání se společností Silnice Čáslav-holding, a.s., jejichž předmětem byl dosud neuskutečněný převod 2574 m2 zasíťované komunikace p.č. 2243/1 zpět na město Kouřim.
Zpětný převod měl být uskutečněn již k 15.11.2013.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost o informace podle dotaz - Porušení povinnosti při správě cizího
majetku a zkreslení údajů o stavu hospodaření a jmění

Čj. : KOU – 655/2017 ze dne 2. 3. 2017

 

Pane, paní

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve kterém žádáte předložit účetní doklad,
kterým jsme zatížili společnost Silnice Čáslav –holding a.s. částkou
2 000 000 Kč za nesplnění podmínek Kupní smlouvy uzavřené dne 15.11.2011
mezi prodávajícím Městem Kouřim a kupující společností Silnice Čáslav –
holding, a.s.. Zatížení mělo být zaúčtováno již k 15.11.2013.

Vámi požadovaný účetní doklad město Kouřim nemá v evidenci.

 

Dále požadujete: zápisy z jednání se společností Silnice Čáslav – holding,
a.s., jejichž předmětem byl převod 2574 m2 zasíťované komunikace p.č.
2243/1 zpět na město Kouřim. Zpětný převod měl být uskutečněn již
k 15.11.2013. 

Vámi požadované zápisy město Kouřim neeviduje.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník