ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

Rada města na svém zasedání dne 12.11.2014 ustanovila jako svůj poradní orgán mimo jiné i komisi dopravně-bezpečnostní.

Informujte, prosím, o účelu, náplni činnosti a působnosti předmětné komise.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

portál Informace pro všechny mne upozornil, že jste v zákonném termínu do 30.12.2014 nezodpověděli můj dotaz týkající se Poradního orgánu města. Vaši odpověď očekávám nejpozději 2.1.2015. V opačném případě budu nucena obrátit se se stížností pro nečinnost ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim

 

                                                                                 
NAŠE ZN:  KOU-2397 /2014

Vážená paní                                                               
VÁŠ DOPIS ZN:

Ing. Marie Dvořáková                                                 ZE
DNE:  15.12.2014

XXXXXXX                                                               
VYŘIZUJE: Ing. Josef Klouda

XXXXXXX                                                              
 TELEFON: 321 783 231, 602 170 399

                                                E-MAIL:
[email address]

DATUM:  2. 1. 2015

 

Odpověď na Vaši žádost z – účel, náplň a působnost dopravně-bezpečnostní
komise

 

 

Vážená paní inženýrko,

 

zasílám stanovisko k Vašemu dotazu na účel, náplň činnosti a působnost
komise dopravně- bezpečnostní.

Na území města působí instituce, které se podílejí na zajišťování místních
záležitostí veřejného pořádku -  Policie ČR, Bezpečnostní agentura H1
security spol. s r.o., Komise pro projednávání přestupků. Komise
dopravně-bezpečnostní má ve své náplni činnosti koordinaci a vzájemnou
spolupráci těchto institucí, aby byla zajištěna maximální efektivita při
zajišťování bezpečnosti ve městě.

Dalším důvodem vzniku komise je dopravní situace ve městě, kdy bude
prováděna kontrola dopravního značení na pozemních komunikacích, návrhy
změn, popřípadě jiné nutné úpravy.

Dále se komise zabývá podněty spoluobčanů. Jedná se řešení parkování na
pozemních komunikacích, kdy je ohrožena průjezdnost vozidel integrovaného
záchranného systému, upozornění občanů v případech, kdy dojde k porušení
Obecně závazných vyhlášek obce, nočního klidu, případně při narušení
vzájemných sousedských a mezilidských vztahů.

 

S přátelským pozdravem

 

 

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ

 

 

 

 

           

Bank. spojení: KB Kolín     IČ: 235482                         E-mail:
[1]Instituce [Město Kouřim vyžaduje e-mail]

č.ú. 19-3425151/0100             DIČ: CZ 00235482                  Tel.
321 783 230, 321 783 583, Fax: 321 783 231

 

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Město Kouřim vyžaduje e-mail]

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

2 přílohy