Poradenské a konzultační služby

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat o poskytnutí informací ohledně zaměstnanců ÚMČ Praha 10 a dále smluvních vztahů MČ Praha 10, týkajících se poradenských a konzultačních služeb, a to za roky 2018, 2019, 2020.

1) S kolika a jakými fyzickými osobami má MČ Praha 10 uzavřeny pracovní dohody, či smlouvy na poradenské či konzultační služby (formou DPČ, DPP, příkazní či jiné smlouvy)? Prosím o zaslání těchto dohod (po odstranění jednotlivých částek) či smluv, případně objednávek, dále pak náplně a popisu jejich činností, a to za roky 2018, 2019, 2020.

2) V případě smluv žádám o zaslání finančního plnění včetně faktur, a to za roky 2018, 2019, 2020.

3) V případě DPP a DPČ žádám o celkovou finanční částku za všechny tyto pracovní dohody, a to za roky 2018, 2019, 2020.

4) Jakým způsobem je činnost těchto zaměstnanců či smluvních partnerů vykazována a hodnocena? Kdo provádí hodnocení u těchto osob či smluv.

5) Jaké je konkrétní zařazení těchto osob do jednotlivých odborů ÚMČ?

6) Jakým způsobem byly tyto osoby, případně smluvní vztahy vybírány (výběrové řízení, poptávkové řízení, případně jiný způsob)?

Děkuji,

S přátelským pozdravem,

Jan Charvát

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Poradenské a konzultační služby“ bylo doručeno 15.12.2020 09:20:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-218054/2020.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz