Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ilona Nova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud Praha - východ

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o informaci zda bylo popření otcovství u než.Claudie Schickove nar
10.11.2020 sp.zn 31Nc2002/2021 a kdy bude nařízení jedni o přiznání otcovstvi
S přátelským pozdravem,

Nova

Okresní soud Praha - východ

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Popření otcovstvi" s
evidenčním číslem 54ab8eb3-cd7c-4995-bc86-0d91de7f655c a s běžným číslem
13329/2023 bylo doručeno dne 17.03.2023 02:53:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Praha-východ

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ilona Nova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.