Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Blanka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Pomoc v hmotné nouzi či jakýkoliv příspěvek od státu

Čekáme, až si Blanka přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
v rodině máme osobu, která nepracuje a pobírá od státu příspěvky(hmotná nouze, příspěvky na bydlení...) a v současné době si pořídila psa. Takže příspěvky od státu rep. daňových poplatníků jsou pro psa. Je zákon, kde se tato situace řeší?

S přátelským pozdravem, Blanka Mimrová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "[SPAM - raději neotvírat a smazat] Žádost o informace podle dotaz - Pomoc v hmotné nouzi či jakýkoliv příspěvek od státu" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 20. 8. 2020 9:14:20, zaregistrováno bylo dne: 20. 8. 2020 9:15:24 pod číslem jednacím: MPSV-2020/171818.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2020/171818-331/1

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2020/171818-750/3

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Blanka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.