Poloha a počet krytů civilní obrany v městské části Brno - Královo Pole

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Brno-Královo Pole

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zajímá mne počet a poloha krytů civilní obrany v městské části Brno-Královo Pole. Prosím o sdělení těchto informací.

S přátelským pozdravem,

Aleš Kraml

Kubišta Zdeněk, Mgr., Městská část Brno-Královo Pole

2 přílohy

Vážený pane Kramle,

v příloze zasílám Vámi požadované informace.

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Kubišta, CSc.
vedoucí kanceláře tajemníka

ÚMČmB Brno-Královo Pole
Palackého tř. 59
612 93 BRNO
telefon: 541 588 235
fax: 541 211 334

-----Original Message-----
From: Aleš Kraml [mailto:[FOI #7725 e-mail] ??]
Sent: Thursday, April 04, 2019 8:14 PM
To: podatelna
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Poloha a počet krytů civilní obrany v městské části Brno - Královo Pole

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt:
Městská část Brno-Královo Pole

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Městská část Brno-Královo Pole

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zajímá mne počet a poloha krytů civilní obrany v městské části Brno-Královo Pole. Prosím o sdělení těchto informací.

S přátelským pozdravem,

Aleš Kraml

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: [FOI #7725 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

4/4/2019
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

skrýt citované pasáže