Miroslav Novak

Povinný subjekt: Středočeský kraj

Vážení přátelé,

obracím se na Vás ve věci Polabské cyklostezky - Kostelec nad Labem - Toušeň , uvedené do provozu 19.4.2011.
Jsem jejím pravidelným uživatelem a tak mohu posoudit její funkčnost a zhoršování se jejího stavu povrchu za těch pár let užívání veřejností.

Jste zřizovatelem cyklostezky a financování bylo převážně z dotačních fondů EU. Hodnota provedených prací byla více jak 64 mil.Kč.
Mohu říci, že slouží veřejnosti , projekt velmi záslužný ale....

Bohužel provedení povrchu ( asfaltu je špatné, hlavně skladby pod ním, a domnívám se s velkou pravděpodobností, že nebylo řádné provedení skladby kamenného podkladu ( tzv.kufru) a celé přípravy před asfaltováním.
Povrch je značně poškozen na mnoha místech prorůstá tráva a kořeny keřů a stromů. To by se nemělo stát po tak krátké době jejího užívání - jízda na kole, kolečkových bruslích či chůze.
Ty na to nemohou mít zásadní vliv. Jsem přesvědčen, že stavební práce nebyly provedeny v souladu s projektem a tak vám zasílám tento podnět k prošetření celé věci. Jakmile mi počasí dovolí, zašlu Vám foto poškozených úseků cesty, kterých je mnoho. V takových to poškozených úsecích je i jízda na kolečkových bruslích nebezpečná ....

Lze velmi jednoduše provést řez profilem cyklostezky v daných úsecích a porovnat skladbu kameniva (tzv. kufru) s projektovým zadáním a případně najít odpovědnou osobu za špatně provedené práce.

Domnívám se, že je třeba provést nezbytné stavební práce co nejdříve a stezku v nejvíce narušených místech opravit.

Prosím o zaslání adresy, kam mám foto poslat a s kým tuto věc adresně vyřizovat, a dále prosím o číslo jednací v této věci.

Věřím, že se v této věci budete angažovat, rád bych, aby cyklostezka opravdu sloužila veřejnosti, O víkendech jsou tam stovky lidí a jsou obtěžovány špatně provedenými pracemi.......

Děkuji a s pozdravem

ing. Miroslav Novák

E-PODATELNA, Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Polabská cyklostezka 2011 - 2020“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (uznávaný el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....

E-PODATELNA, Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Polabská cyklostezka 2011 - 2020“, kterou jste 17.03.2020 11:34:32 zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu. Zpráva byla přeposlána na věcně příslušný odbor na emailovou adresu [emailová adresa].

Důvod (y):  Není podepsáno

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....

Klimeš Pavel, Středočeský kraj

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „krajský úřad") obdržel dne 17.3.2020 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ"), ve které jsou žádány informace ohledně Polabské cyklostezky - Kostelec nad Labem - Toušeň, uvedené do provozu 19.4.2011.

Poskytnuté informace:

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona InfZ, poskytujeme následující informace.
Dovolujeme si Vás informovat, že zřizovatel této cyklostezky není Středočeský kraj. Zřizovatelé jsou městysy Zápy a Lázně Toušeň, města Brandýs n. L. - Stará Boleslav a Kostelec n.L. a obec Záryby a z tohoto důvodu Vám doporučujeme se v této záležitosti obrátit na město Brandýs n. L. - Stará Boleslav (telefon: 326 909 111, E-mail: [emailová adresa], ID datové schránky: c5hb7xy), které aktivity výše uvedených subjektů ve věcech údržby a správy Polabské cyklostezky koordinuje.

S pozdravem

Pavel Klimeš
Odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257280155
[emailová adresa]<mailto:[emailová adresa]>
www.kr-stredocesky.cz<http://www.kr-stredocesky.cz/>