Pokyn policejního prezidenta č. 275/2016

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání Pokynu policejního prezidenta ze dne 15. 12. 2016, č. 275/2016, o identifikačních úkonech, včetně všech jeho příloh.

Žádám o zaslání v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

epodatelna.policie@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

1 příloha

Potvrzení o doručení datové zprávy
Elektronická podatelna Policie České republiky (Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail])

--------------------------------------------------------------------------

Název (předmět) Žádost o informace podle dotaz - Pokyn policejního
datové zprávy: prezidenta č. 275/2016
Přidělené evidenční PID-EM-2020/078830
číslo v e-podatelně:
Datum a čas doručení 01.10.2020 14:05:14
datové zprávy:
Přijato od: [FOI #8406 e-mail] ??

--------------------------------------------------------------------------

Vámi zaslaná datová zpráva označená jako Žádost o informace podle dotaz -
Pokyn policejního prezidenta č. 275/2016, kterou jste zaslal(a) na adresu
elektronické podatelny [1]Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail], byla po kontrole
všech náležitostí přijata elektronickou podatelnou a splňuje podmínky
pro další zpracování stanovené vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech
výkonu spisové služby. Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem
byla Vaše datová zpráva vyřízena. Informuje pouze o tom, že zpráva byla
elektronickou podatelnou přijata k dalšímu zpracování.
Zpráva byla vygenerována automaticky systémem elektronické podatelny,
proto na tuto zprávu neodpovídejte.
Upozornění:
Touto formou komunikace není zajišťována pomoc v tísni. V naléhavých
případech se proto obracejte na nejbližší útvar Policie České republiky,
nebo využijte linku tísňového volání 158 nebo 112.

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail]

epodatelna.policie@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

1 příloha

Dobrý den,

požadované informace Vám byly zaslány v elektronické podobě na CD na Vámi
uvedenou korespondenční adresu.

 

S pozdravem

pplk. JUDr. Lucie Žárská

odbor komunikace a vnějších vztahů

Policejní prezidium České republiky

[1]www.policie.cz

V případě odpovědi na tuto datovou zprávu využijte tlačítko 'Odpovědět',
popřípadě uveďte v odpovědi sp. zn., na kterou odpovídáte -
PPR-31178/ČJ-2020-990810

References

Visible links
1. http://www.policie.cz/

epodatelna.policie@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

11 příloh

Dobrý den, na základě Vašeho telefonického požadavku zasílám
vyžádané informace na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

S pozdravem

pplk. JUDr. Lucie Žárská

odbor komunikace a vnějších vztahů

Policejní prezidium ČR

[1]www.policie.cz

 

V případě odpovědi na tuto datovou zprávu využijte tlačítko 'Odpovědět',
popřípadě uveďte v odpovědi sp. zn., na kterou odpovídáte -
PPR-31178/ČJ-2020-990810

References

Visible links
1. http://www.policie.cz/