Pokyn policejního prezidenta č. 275/2016

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání Pokynu policejního prezidenta ze dne 15. 12. 2016, č. 275/2016, o identifikačních úkonech, včetně všech jeho příloh.

Žádám o zaslání v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

epodatelna.policie@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

1 příloha

Potvrzení o doručení datové zprávy
Elektronická podatelna Policie České republiky (Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail])

--------------------------------------------------------------------------

Název (předmět) Žádost o informace podle dotaz - Pokyn policejního
datové zprávy: prezidenta č. 275/2016
Přidělené evidenční PID-EM-2020/078830
číslo v e-podatelně:
Datum a čas doručení 01.10.2020 14:05:14
datové zprávy:
Přijato od: [FOI #8406 e-mail] ??

--------------------------------------------------------------------------

Vámi zaslaná datová zpráva označená jako Žádost o informace podle dotaz -
Pokyn policejního prezidenta č. 275/2016, kterou jste zaslal(a) na adresu
elektronické podatelny [1]Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail], byla po kontrole
všech náležitostí přijata elektronickou podatelnou a splňuje podmínky
pro další zpracování stanovené vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech
výkonu spisové služby. Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem
byla Vaše datová zpráva vyřízena. Informuje pouze o tom, že zpráva byla
elektronickou podatelnou přijata k dalšímu zpracování.
Zpráva byla vygenerována automaticky systémem elektronické podatelny,
proto na tuto zprávu neodpovídejte.
Upozornění:
Touto formou komunikace není zajišťována pomoc v tísni. V naléhavých
případech se proto obracejte na nejbližší útvar Policie České republiky,
nebo využijte linku tísňového volání 158 nebo 112.

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail]

epodatelna.policie@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

1 příloha

Dobrý den,

požadované informace Vám byly zaslány v elektronické podobě na CD na Vámi
uvedenou korespondenční adresu.

 

S pozdravem

pplk. JUDr. Lucie Žárská

odbor komunikace a vnějších vztahů

Policejní prezidium České republiky

[1]www.policie.cz

V případě odpovědi na tuto datovou zprávu využijte tlačítko 'Odpovědět',
popřípadě uveďte v odpovědi sp. zn., na kterou odpovídáte -
PPR-31178/ČJ-2020-990810

References

Visible links
1. http://www.policie.cz/

epodatelna.policie@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

11 příloh

Dobrý den, na základě Vašeho telefonického požadavku zasílám
vyžádané informace na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

S pozdravem

pplk. JUDr. Lucie Žárská

odbor komunikace a vnějších vztahů

Policejní prezidium ČR

[1]www.policie.cz

 

V případě odpovědi na tuto datovou zprávu využijte tlačítko 'Odpovědět',
popřípadě uveďte v odpovědi sp. zn., na kterou odpovídáte -
PPR-31178/ČJ-2020-990810

References

Visible links
1. http://www.policie.cz/