Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Victoria Prokeš prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Victoria Prokeš

Povinný subjekt: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí ZPPP č. 64/2010, případně dalších ZPPP, kterým byl tento ZPPP změněn či zrušen.

S přátelským pozdravem,

Victoria Prokeš

epodatelna.policie@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

1 příloha

Potvrzení o doručení datové zprávy
Elektronická podatelna Policie České republiky (Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail])

--------------------------------------------------------------------------

Název (předmět) datové Žádost o informace podle dotaz - Pokyn policejního
zprávy: prezidenta
Přidělené evidenční PID-EM-2021/247944
číslo v e-podatelně:
Datum a čas doručení 26.12.2021 21:46:00
datové zprávy:
Přijato od: [FOI #9221 e-mail] ??

--------------------------------------------------------------------------

Vámi zaslaná datová zpráva označená jako Žádost o informace podle dotaz -
Pokyn policejního prezidenta, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické
podatelny [1]Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail], byla po kontrole všech náležitostí
přijata elektronickou podatelnou a splňuje podmínky pro další zpracování
stanovené vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové
služby. Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem byla Vaše datová
zpráva vyřízena. Informuje pouze o tom, že zpráva byla elektronickou
podatelnou přijata k dalšímu zpracování.
Zpráva byla vygenerována automaticky systémem elektronické podatelny,
proto na tuto zprávu neodpovídejte.
Upozornění:
Touto formou komunikace není zajišťována pomoc v tísni. V naléhavých
případech se proto obracejte na nejbližší útvar Policie České republiky,
nebo využijte linku tísňového volání 158 nebo 112.

Co můžete udělat pro rychlé zpracování datové zprávy:

* vyznačte útvar, kterému zprávu adresujete - a neznáte-li jej – uveďte
alespoň místo kde k události došlo; znáte-li číslo jednací, postačí
uvést je; při vyznačení místa je nezbytné dbát na jednoznačnost (např.
Třebíč je jen jedna, Lhot několik – zde je vhodné uvést i kraj nebo
PSČ),

* podání podle správního nebo trestního řádu musí (zjednodušeně řečeno)
obsahovat čeho se týká, co se požaduje, identifikaci odesilatele a
jeho podpis,

* žádáte-li o konkrétní radu nebo stanovisko, identifikujte se alespoň
v rozsahu jména, příjmení a trvalého pobytu (v opačném případě nelze
očekávat radu jinou než obecnou)

* PČR se zabývá i nepodepsanými podáními, je však třeba, aby z takového
podání bylo zřejmé na co je upozorňováno – a kde se tak děje (viz
první alinea); přeposlat e-mail bez komentáře k úspěšnému prošetření
zpravidla nepostačí.

Děkujeme, že přispíváte k rychlému a správnému zpracování Vašich datových
zpráv.

Confirmation message    
E-Registry of the Police of the Czech republic (Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail])

--------------------------------------------------------------------------

Electronic Žádost o informace podle dotaz - Pokyn policejního
submission name prezidenta
(subject):
E-Registry evidence PID-EM-2021/247944
number:
Date and time: 26.12.2021 21:46:00
Received from: [FOI #9221 e-mail] ??

--------------------------------------------------------------------------

The message you have sent to the e-Registry address
“[2]Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail]“, entitled as Žádost o informace podle dotaz
- Pokyn policejního prezidenta, has been successfully accepted, as it met
the requirements for further processing according to the conditions given
by the Rule of government no. 259/2012 Coll.; details on use of the
Document Management System.

 

This reply, however, does not provide you with the information associated
with the means of further processing but merely confirms that our
recipient system has received your message.

 

Please note this is an automatically generated message, do not reply.

 

NOTICE: This is not an emergency communication channel. In case of
emergency, please visit the Nearest Police Station or call 158 or 112.

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail]
2. mailto:Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail]

lucie.dvorakova2@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Dobrý den,

 

odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ze dne 26. prosince 2021 byla zaslána na adresu
žadatele.

 

S pozdravem,

 

pplk. Mgr. Lucie Dvořáková

Policejní prezidium České republiky

odbor komunikace a vnějších vztahů

oddělení tisku

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Victoria Prokeš prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.