Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Léňa prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Krajský soud v Českých Budějovicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, prosím o radu, společnost Nivi mi poslala pokutu z Itálie. Před 9,5 lety jsem projela špatné mýtem a nyní přišla pokuta. Je to věrohodná společnost a pokutu musím zaplatit? Nebo kde se jinde mohu informovat. Děkuji

S přátelským pozdravem,
Lenka Novotná

Krajský soud v Českých Budějovicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Pokuta z Itálie" s
evidenčním číslem eb1e94ad-bf0e-4242-b2b4-cdc719900333 a s běžným číslem
24455/2023 bylo doručeno dne 21.04.2023 11:24:29.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Českých Budějovicích

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Léňa prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.