Pokračování u policie policisty Husáka

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo vnitra měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Jak může pokračovat u policie, policista, navíc, vysoce postaveny, když, namísto zákroku proti páchání přestupku ohrožujícího, nás všechny, v této těžké době, nedodržuje sám nařízení vlády, kterou reprezentuje. Znamená to, že už neplatí heslo pomáhat a chranit? Jestli toto panu Husakovi projde bez rozvazani pracovniho poměru, tak se vracíme o 30 let zpět. Já doufam, že budete nekompromisni, jinak policie ztratí svou těžce vybudovanou prestiž.

S přátelským pozdravem,

Daniel Laval

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Pokračování u policie policisty Husáka,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 28.1.2021 23:06:43
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX05GP407.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX05H1VDC
Spis. značka: MV- 16958-2/KM-2021
Odesilatel: M-KM
Věc: 106 sdělení k žádosti ze dne 28. 1. 2021

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz