Pokácené keře na Novém Městě II.

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji za Vaši informaci ze dne 20.11.2019. Informujete mne, že likvidaci dřevin provedlo město Kouřim za asistence "kohosi" a jako důvod uvádíte, že snad mělo jít o "preventivní údržbu ochranného pásma podzemních středotlakých přípojek PE dn 32 na základě povinnosti stanovené zákonem č.458/2000 Sb."

Sdělte, zda, kdy a kým byla snad někdy v minulosti prováděna či aktuálně podobným způsobem provedena "preventivní údržba ochranného pásma podzemních středotlakých přípojek" vedoucím k ostatním objektům, a to jak na Novém Městě, tak i k dalším kouřimským nemovitostem.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU - 2772 /2019 ze dne 28. 11. 2019

 

 

Žádost o informace podle dotaz – Pokácené stromy na Novém Městě II.

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

těsnost plynovodů a přípojek se každoročně provádí měřícím přístrojem a toto není možné zkontrolovat, když je zařízení nepřístupné. Proto mají plynárenská zařízení stanovena ochranná pásma.

Město Kouřim postupovalo zcela v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.

Město Kouřim provedlo likvidaci určeného porostu za  přítomnosti firmy GridServices, s. r. o., člena skupiny Innogy, tak aby byla zasažena jen nejnutnější část.

Preventivní údržba v Kouřimi byla provedena i u čerpací stanice v ulici Kolínská. Zde Město Kouřim není vlastníkem pozemku, proto nebyl nutný jeho souhlas.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník