ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, kdo, na čí pokyn a na základě jaké právní normy byly na Novém Městě pokáceny dva keře.

Nejen tyto keře jsem na vlastní náklady a vlastními silami vysadila před cca 8mi lety s vědomím Mgr. Čihákové reprezentující vlastníka pozemku, (kterým je město Kouřim) a jejím ústním souhlasem na místě, které tehdy připomínalo spíše kráter po vybuchlé munici a po celé roky o ně pečovala.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU - 2607 /2019 ze dne 5. 11. 2019

 

 

Žádost o informace podle dotaz – Pokácené stromy na Novém Městě

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

pokácení keřů provedlo město Kouřim za účasti pracovníka GridServices, s. r. o. člen skupiny Innogy.

Odstranění dřevin bylo provedeno za účelem preventivní údržby v ochranném  pásmu plynového zařízení – podzemní středotlaká přípojka PE dn 32 na základě povinnosti stanovenou zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník