Pohřeb hrdiny

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Město Kouřim měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

V Kouřimi proběhl pohřeb století který organizovalo naše město řízené starostkou čihakovou zajímalo by mne kdo pohřeb když se ho rodina zřekla , víme proč , platil , kolik to stálo kolik stálo volno pro všechny zaměstnance města které dostali po pohřbu které se musejí povinně zúčastnit A kdo platil šampaňské které každý návštěvník pohřbu dostal děkuji

S přátelským pozdravem,

Klouda

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Proč neodpovíte na jasný dotaz

S přátelským pozdravem,

Klouda

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o odpovėď na můj dotaz , pohřeb hrdiny.

Jinak si budu stėžovat na váš nezájem

S přátelským pozdravem,

Klouda

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Stále čekám na odpověď na můj dotaz pohřeb hrdiny máte s tím problém nebo si mám stěžovat

S přátelským pozdravem,

Klouda