Pohovor s nezletilým dítětem ve škole

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o informaci, v kolika řízeních byl v roce 2015 Okresním soudem Mladá Boleslav požádán OSPOD o provedení pohovoru s nezletilým dítětem s cílem zjištění názoru dítěte na věc, ve věci určení či zrušení styku nezletilého s rodičem, - bez ohlášení, ve škole, jehož je dítě žákem, když zároveň zákonný zástupce dítěte předtím sám nabízel OSPODu, že se s dítětem dostaví na OSPOD s cílem umožnit dítěti vyjádřit se k věci soudem projednávané.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Pohovor s nezletilým
dítětem ve škole" s evidenčním číslem a08de5c0-ed82-474b-a4cd-f8d3c8d89050
a s běžným číslem 11296/2016 bylo doručeno dne 13.04.2016 22:37:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Pohovor s nezletilým
dítětem ve škole" s evidenčním číslem a08de5c0-ed82-474b-a4cd-f8d3c8d89050
a s běžným číslem 11296/2016, doručené dne 13.04.2016 v 22:37:13 a ověřené
dne 14.04.2016 v 06:11:56, bylo přiřazeno ke spisové značce "100 SI
18/2016" a ke zpracování dne 14.04.2016 v 07:53:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Mladá Boleslav

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Johnová Jana, Okresní soud v Mladé Boleslavi

2 přílohy

Vážená paní.

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace dle zák. č. 106/1999
Sb.  a prosím o potvrzení jejího doručení

 

S pozdravem

 

Jana Johnová

dozorčí úřednic e a správkyně aplikace

Okresního soudu v Mladé Boleslavi

nám. Republiky 100

293 05 Mladá Boleslav

telefon:  326377577

mobil: 731167758

e-mail: [emailová adresa]

 

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Johnová Jana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
Vámi zaslaná informace mi postačuje.

Děkuji.

S pozdravem,

Martina Brzobohatá