Pohledávky České konsolidační agentury

Jakub Michálek vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo financí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz čeká na upřesnění. Pokud jste Jakub Michálek, prosíme přihlásit se poslat odpověď

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí seznamu všech pohledávek spravovaných bývalou Českou konsolidační agenturou v rámci její činnost, obsahující jména osob dlužníků, jejich datum narození nebo jednoznačné identifikační číslo, ulici a město, PSČ, peněžité vyčíslení pohledávky a údaje, zda byla pohledávka splacena či převedena jinému subjektu, případně jméno osoby, které byla převedena, a částku, za kterou byla převedena, a to 1) k 5. listopadu 2002, 2) k datu podání této žádosti. Pokud není informace k uvedenému datu k dispozici, pak k nejbližšímu datu, kdy tato informace existuje.

Peněžitým vyčíslením pohledávek se rozumí účetní hodnota podle zákona o účetnictví; v případě postoupených pohledávek je požadováno uvedené jak jmenovité hodnoty, tak pořizovací ceny. Je požadován seznam všech pohledávek ČKA v její působnosti od data jejího vzniku ke dvěma okamžikům vymezeným v žádosti.

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek

=?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?=, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Pohledávky
České konsolidační agentury', zaslané '21.02.2014 23:52:36' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání bylo přiděleno číslo jednací : MF-19672/2014

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás
bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání
přísluší.

Tento email odeslal elektronický systém spisové služby EPD, neodpovídejte
na něj. Odpověď nebude doručena.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám výzvu k upřesnění Vaší žádosti o
poskytnutí informací, č.j. MF-19672/2014/21/222 IK.

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

Ministerstvo financí

odbor  Vnější vztahy a komunikace

odd. Poskytování informací veřejnosti

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

tel.:      25704 2722

e-mail: [1][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]