Počet smluv, faktur a objednávek

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Město Náchod

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí následujících informací:

1/ Počet smluv, kde bylo město Náchod smluvní stranou, uzavřených v roce 2012,
2/ Počet faktur vystavených městem Náchod za rok 2012,
3/ Počet objednávek učiněných městem Náchod za rok 2012.

Odpověď prosím zašlete prostřednictvím elektronické pošty.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Kamil Gregor

Informace pro všechny,

1 příloha

  • Attachment

    utf 8 q 12 2e04 2e2013 20 20statistika 20v c3 bdkon c5 af 20odboru 20IRM 20a 20SMF 2exls.xls

    14K Download View as HTML

ODPOVĚĎ BYLA Městem Náchod ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU, TÍMTO
PŘEPOSÍLÁME:

Od: Šimek Ladislav

22/4/2013

V příloze zasílám vámi požadované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

S pozdravem
ing. Ladislav Šimek
ved. odboru SMF
měÚ Náchod

------ Přeposlaná zpráva ------
Od: "E-podatelna Město Náchod" <[[1]email address]>
Komu: "Šimek Ladislav" <[[2]email address]>
Odesláno: 22.4.2013 9:29:43
Předmět: Fw: Dotaz o informace podle dotaz - Počet smluv, faktur a
objednávek

----- Původní zpráva -----
Odesilatel: "Kamil Gregor" <[[3]email address]>
Příjemce: "dotaz dotazy vznesené na instituci Náchod"
<[[4]email address]>
Datum: 21.04.2013 19:32
Předmět: Dotaz o informace podle dotaz - Počet smluv, faktur a
objednávek

Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Město Náchod

Žadatel:
[redacted]

Žádám o následující informaci:

Povinný subjekt: Město Náchod

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí následujících informací:

1/ Počet smluv, kde bylo město Náchod smluvní stranou, uzavřených v
roce 2012,
2/ Počet faktur vystavených městem Náchod za rok 2012,
3/ Počet objednávek učiněných městem Náchod za rok 2012.

Odpověď prosím zašlete prostřednictvím elektronické pošty.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Kamil Gregor

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[[5]email address]

Vámi poskytnutá informace bude zveřejněna na stránkách
[6]www.informaceprovsechny.cz. Účelem této služby je umožnit komukoliv
svobodný přístup k informacím. DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE VE SVÉ
ODPOVĚDI ANI DO PŘÍLOH NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TAZATELE
(ADRESU NEBO DATUM NAROZENÍ). Pokud osobní údaje do odpovědi
zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Děkujeme.

Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
nebo jiným posouzením
žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, beru na vědomí,
že jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
Datum podání:

21/4/2013
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni
budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla
o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[7]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za
užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové
stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde
uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
5. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
6. http://www.informaceprovsechny.cz/
7. http://infoprovsechny.cz/help/officers