Podvody,zneužití pravomoci,,poškození povinné,zmanipulování neoprávněné exekuce

Dotaz čeká na upřesnění. Pokud jste kohlerová olga, prosíme přihlásit se poslat odpověď

kohlerová olga

Povinný subjekt: Ústavní soud

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
č,j,55. Co/2019-77

Vážená paní, vážený pane, JUDr, Zdeněk Stíbral ,Městský soud,Spálená,se dopustil velmi závažného trestního činu,-Listina základních lidských práv a svobod byla,panem soudcem porušena.
článek 7.
.Nikdo nesmí být podroben krutému,nelidskému ,nebo ponižujícím zacházení.
článek 11.
.Vlastnictví nebo omezení vlastnického práva,nesmí být zneužito na újmu práv druhých v rozporu se zákonem.Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví,svojí mocí,člověka naprosto zlikvidovat,
článek 13
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství,zasílané poštou,

Dne 20 ,srpna.2019 ,jsem podala odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 I,stupně,vypracované pani samosoudkyní Petrou Fischerovou ,Návrh na zastavení exekuce,v částce 112 383,-Kč
Dluh do neexistujícího SVJ,příspěvky do fondu oprav,který ze zákona SVJ je neplatný,,
Nelze platit na něco,co není určené se zákonem ČR.
Dodatečné změny na transparentním účtě Raiiffeisenbank pro SVJ. ,čímž banka porušila kodex o bankovnictví,Účet nebyl zablokován,. V roce 2013 na nové neexistující systémy,investovala banka 7 miliard korun,
Nelze platit z fondu,zástupci firmy fast finance Gorosan, Kypr, a pana předsedy,(směnkové podvody)270 000,-Kč..Okradené miliony šly přes Raiffeisenbank na Kypr.Předseda z účtu SVJ zasílá na svůj osobní účet další statisíce Manželka dostává měsíční odměny..Dům je přitom k demolici,Proč účet SVJ 5365416001/5500 má údaj u Raiffeisenbank AML.?

Dne 13.09.1019 jsem odeslala prostřednictví Obvodního soudu pro Praha 7 ke sp.Zn exekutora 151 EX 178/10,číslo jednací 148 EX 1273/201-.20 odvolání.
Dne 20.12.2010 jsem měla ve schránce výzvu k vyzvednutí zásilka.pozn 2 neukládat.Podací pošta RR .Městský soud.Na poště jsem se dozvěděla,že dopis nebyl vhozen do schránky,ale byl vrácen zpět Městskému soudu z důvodů,adresát neznámý,.Dne 23.12.2019 jsem podala reklamaci na info@post.Informovala jsem o této skutečnosti s vyjádřením pošty,doporučeně,
RR 336904195CZ dne 27.12.2019 pana soudce,
Dne 24.02.2020, jsem dostala poštou USNESENÍ ,pro zaplacení částky 76 373,-Kč.
Odvolací soud přezkoumal usnesení dle§212 bez nařízení jednání,nebot účastníci k výzvě soudu nesdělili,že by jednání požadovali a byli poučeni,že v takovém případě bude odvolací soud mít za to,že souhlasí,aby věc(pan soudce JUDr.Zdeněk Stíbral) rozhodl bez nařízení jednání,Odvolání přitom bylo podáno z důvodu ,údajně nesprávného posouzení věci.
Z podání povinné spíše vyplývá,že se nesmíříla s prohrou ve sporu a pokouší se zpochybnit správnost exekučního titulu,
Zde pan soudce se dopouští podvodu a lží.Výzvu jsem nedostala,proto jsem se nemohla vyjádřit,že jednání nepožaduji,Vzhledem k okolnostem ,že vyrozumění,bylo vráceno zpět k soudu s poznámkou ,adresát neznámý.!!
Proto jsem mailem i písemně ,požádala pana exekutora ,kolik činí finanční částka,pro předsedu,manželku pana předsedy s odměnou 3 000,.Kč měsíčně jako vlastník a pro pana advokáta, Okamžitě tuto částku zaplatím.Vzhledem k tomu,že od 27.06,2019, .19,07 .2019 si z mého účtu vzal celé dúchody,ale i od 27.06.2019 si ztrhl z důchodu,částku 2 100,.Kč. Na KN, zablokoval dvě bytové jednotky a zahradní chatku dal k dražbě.
Do dnešní doby se pan exekutor nevyjádřil k částce,kterou bych měla zaplatit lidem v nouzi.Proto vyzval pana soudce,aby znovu mi zaslal stejné USNESENÍ, ze dne 24,02,2020,Přitom pan exekutor,srážky mi zablokoval účet v částce 20 672,-Kč srážky z důchodu,dělají měsíčně 2 100,-Kč. Druhé Usnesení došlo dne 22.04.2020
Už jsem si podvodů ze strany soudců užila dost!,.Ztracený odpor,lživé vyhodnocení písmoznalkyné Pelcové,kterou určila samosoudkyně Fischerová,
Pan soudce JUDr,Zdeněk Stíbral zapoměl,že existuje info Soud,

Spisová značka 55 CO 377/2019
Městský soud Praha
Stav řízení -Odškrnutá-ukončená věc od 10.02.2020
Bylo nařízeno jednání ve věci
Jednací sín: 377.3 patro Spálení ulice
Začátek jednání : 15.01.2020 14.00
Datum zápisu výsledku: 15.01.2020
Výsledek : USNESENÍ
Jednání zrušeno . NE
Doposud není moc soudní oddělena od moci výkonné,jak předpokládá Ústava ČR. přitom je jeden z pilířů řádného fungování demokracie, Podvodné jednání pana soudce není v souladu demokratického státu, Hodně to připomíná starý Řím před zánikem,tzv.vyspělé římské civilizace,

Veškeré listinné důkazy k podvodům byly soudu dodány!!

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Ústavní soud

1 příloha

Toto sdělení podatelny Ústavního soudu je generováno zcela automaticky.

Vaše datová zpráva s předmětem Žádost o informace podle dotaz -
Podvody,zneužití pravomoci,,poškození povinné,zmanipulování neoprávněné
exekuce podaná prostřednictvím elektronické podatelny dne 1. 5. 2020 v
čase 22:00 byla přijata pod číslem podání US CKDP 0005865/20 nebyla
podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo podpis nebyl ověřen, jako
validní. Výsledek ověření: Neobsahuje žádné podpisy

Jde-li o ústavní stížnost nebo jiný návrh na zahájení řízení před Ústavním
soudem, resp. návrh ve věci samé, je podle § 42 odst. 3 zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 63
zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů,
třeba toto podání doplnit nejpozději do tří dnů předložením originálu,
případně písemným podáním shodného znění. Pokud by toto podání nebylo ve
stanovené lhůtě tímto způsobem doplněno, Ústavní soud k němu nebude nadále
přihlížet.

Toto upozornění se nevztahuje na jiné typy podání podle jiných právních
předpisů.

--------------------------------------------------------------------------

Seznam validací příloh:

K Vašemu podání nebyly připojeny žádné přílohy.

--------------------------------------------------------------------------

Pro komunikaci s Ústavním soudem můžete využít tato spojení:

Adresa: Ústavní soud, Joštova 8, 660 83 Brno 2

Tel.: (+420) 542162111
Fax: (+420) 542161309 (záložní fax 542161169)

Elektronická podatelna: Instituce [Ústavní soud vyžaduje e-mail]
Datová schránka: z2tadw5
Web: www.usoud.cz

kohlerová olga

Povinný subjekt: Ústavní soud

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Děkuji za dopověd,zaslán originál mého dotazu.Doplnuij,že vyjádření pana soudce ,nemá s právem demokratického státu,nic společného!
Pani Kohlerová se nemůže smířit s prohrou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vychovala jsem postiženou dceru.Dala jsem boj s rakovinou,To je pro mne vítězství.
Pan soudce si mě spletl s gladiátorem,který v aréně,přišel v boji o život.!
TO JE PROHRA !!!!!!!!!!!!!!!!!!

S pozdravem,

kohlerová olga

Ústavní soud

1 příloha

Toto sdělení podatelny Ústavního soudu je generováno zcela automaticky.

Vaše datová zpráva s předmětem Re: Notifikace podatelny Ústavního soudu o
přijetí emailové zprávy US CKDP 0005865/20 podaná prostřednictvím
elektronické podatelny dne 6. 5. 2020 v čase 17:51 byla přijata pod číslem
podání US CKDP 0006094/20 nebyla podepsána zaručeným elektronickým
podpisem nebo podpis nebyl ověřen, jako validní. Výsledek ověření:
Neobsahuje žádné podpisy

Jde-li o ústavní stížnost nebo jiný návrh na zahájení řízení před Ústavním
soudem, resp. návrh ve věci samé, je podle § 42 odst. 3 zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 63
zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů,
třeba toto podání doplnit nejpozději do tří dnů předložením originálu,
případně písemným podáním shodného znění. Pokud by toto podání nebylo ve
stanovené lhůtě tímto způsobem doplněno, Ústavní soud k němu nebude nadále
přihlížet.

Toto upozornění se nevztahuje na jiné typy podání podle jiných právních
předpisů.

--------------------------------------------------------------------------

Seznam validací příloh:

K Vašemu podání nebyly připojeny žádné přílohy.

--------------------------------------------------------------------------

Pro komunikaci s Ústavním soudem můžete využít tato spojení:

Adresa: Ústavní soud, Joštova 8, 660 83 Brno 2

Tel.: (+420) 542162111
Fax: (+420) 542161309 (záložní fax 542161169)

Elektronická podatelna: Instituce [Ústavní soud vyžaduje e-mail]
Datová schránka: z2tadw5
Web: www.usoud.cz

Göttinger Vlastimil, Ústavní soud

Vážená paní Kohlerová,

 

dne 1. května 2020 obdržel Ústavní soud Vaši žádost o informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZSPI“). Vzhledem k podobnému případu z minulosti se i
nyní domnívám, že Vaše žádost byla Ústavnímu soudu zaslána nedopatřením.
Jednak neobsahuje žádný požadavek na poskytnutí informace, jednak v jejím
obsahu vyjadřujete nespokojenost s úkony soudce v řízení, které není
vedeno před Ústavním soudem. Otázky spojené s rozhodováním soudce jiného
soudu by spadaly do působnosti Ústavního soudu pouze v případě, že by byly
posuzovány v řízení o Vaší ústavní stížnosti; tak tomu ale není.

 

Jelikož se Vaše žádost nevztahuje k působnosti Ústavního soudu, dle § 14
odst. 5 písm. c) ZSPI ji odkládám.

 

Žádám Vás o potvrzení doručení této zprávy.

 

S pozdravem

 

 

JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D.

generální sekretář

 

Ústavní soud

Joštova 8

660 83 Brno

Mob. +420 728 177 507