Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Jihočeský kraj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Jihočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopie dopisu Bc. Vladimíra Šišky, 1. náměstka ministra MPSV ze dne 24. 9. 2012, na který váš úřad odkazuje v Metodickém pokynu pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (dále též jen „Metodika“) ČÍSLO: MP/93/OSVZ a související korespondence mezi vaším úřadem a zmíněným Bc. Šiškou, 1. náměstkem ministra MPSV.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Křížová Kamila, Jihočeský kraj

2 přílohy

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám naši odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Bc. Kamila Křížová,
Odbor kancelář hejtmana
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
370 76 České Budějovice
[email address]
tel: 386 720 225
fax: 386 350 039

ukázat citované pasáže