Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pavel Kovalčik prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

podpora projektu HokejovySen.com

Pavel Kovalčik vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Pavel Kovalčik přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Pavel Kovalčik

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
na základě informací ze stránky https://www.hokejovysen.cz/sponzori/ požaduji veškeré dostupné informace týkající se případného sponzorského daru resp. jiné podpory tomuto projektu - zejména částku, smlouvu, datum vyplacení a odpovědné osoby, které případnou dotaci vybírali a schvalovali (stejně tak když byl projekt v nějakém procesu bez úspešného konce). Dále rovnako žádam uvedení informací o podpoře (za stejným účelem) pro společnost VIRTUAL REALITY CINEMA, s.r.o. (Identifikační číslo: 05045096) případně konatelům společnosti jako fyzickým (nebo jiným) osobám.

S přátelským pozdravem,

Pavel Kovalčik

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod
jednoznačným identifikátorem MHMPXPA01N1T a značkou MHMP 1955338/2018.

Datum podání dokumentu/spisu: 29.11.2018.
Odesílatelem dokumentu je odbor OKM.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pavel Kovalčik prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.