Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Ministerstvo zemědělství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na webových stránkách www.zeru-maso.cz je uvedeno, že projekt finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství. Žádám o poskytnutí smlouvy mezi Ministerstvem zemědělství a Agrární komorou, na základě které byl projekt finančně podpořen.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Ministerstvo zemědělství

Vámi zaslaná zpráva ze dne 16.11.2022 v 19:54 doručená na adresu
elektronické podatelny [emailová adresa] od Lukáš
Blažej  s předmětem Žádost o informace podle dotaz - Podpora kampaně Žeru
maso  byla elektronickou podatelnou přijata k dalšímu zpracování.  

  

Tato zpráva nenahrazuje informaci o způsobu vyřízení. 

  

El. podatelna MZE ČR 

---------------------------------------------------------- 

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny, na tuto
zprávu prosím neodpovídejte. 

Ministerstvo zemědělství

2 přílohy

Vážená paní, vážený pane,

 

vizte prosím připojený soubor.

 

 

Ministerstvo zemědělství 

Těšnov 65/17

110 00  Praha 1