Podnět k provedení kontroly - město Kouřim

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Středočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 19/4/2015 byl ODK MV adresován podnět k provedení kontroly u města Kouřim. Dle sdělení téhož ze dne 23/4/2015 byla část obsahu/bodů předmětného podnětu předána Vašemu úřadu - viz sp.zn. MV-61181-4/ODK-2015 k vyřízení.

S ohledem na skutečnost, že do dnešního dne jsem v předmětné věci neobdržela žádné zprávy, prosím o Vaše závazné stanovisko k těm bodům podnětu ze dne 19.4.2015, které byly Vašemu oddělení dne 23.4.2015 předány k šetření.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Středočeský kraj

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Podnět k provedení kontroly - město Kouřim“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (uznávaný el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/epodate....

Středočeský kraj

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Podnět k provedení kontroly - město Kouřim“, kterou jste 17.12.2015 15:50:48 zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu. Zpráva byla přeposlána na věcně příslušný odbor na emailovou adresu [email address].

Důvod (y) zamítnutí:  Není podepsáno

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/epodate....

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Středočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

operátor IPV mne upozornil na skutečnost, že jste dosud nezodpověděli dotaz položený dne 17.12.2015 - téma Podnět k provedení kontroly - město Kouřim.

Tuto zprávu považujte za upomínku odpovědi k předmětnému dotazu.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Středočeský kraj

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Re: Žádost o informace podle dotaz - Podnět k provedení kontroly - město Kouřim“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (uznávaný el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/epodate....

Středočeský kraj

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Re: Žádost o informace podle dotaz - Podnět k provedení kontroly - město Kouřim“, kterou jste 06.01.2016 10:45:47 zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu. Zpráva byla přeposlána na věcně příslušný odbor na emailovou adresu [email address].

Důvod (y) zamítnutí:  není podepsáno

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/epodate....

Krajský úřad Středočeský kraj, Středočeský kraj

2 přílohy

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Krajský úřad Středočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

reaguji na obsah Vašeho sdělení ze dne 13.2.2016.

1/ nesouhlasím s Vaším vysvětlením.
a/ předmětný podnět adresovaný a elektronickým podpisem opatřený byl směrován ODK MV dne 19.4.2015. Část, o jejímž obsahu i rozsahu rozhodlo předmětné ODK MV, byla Vašemu úřadu předána k vyřízení dne 23.4.2015. "Svoji" část mého podnětu ODK MV vyřídilo v zákonem stanovených termínech. Vyřízení Vám předané části tohoto podnětu se mi ale ani po 8 měsících od Vás nedostalo, a to bez ohledu na příslušná ustanovení libovolných zákonů, na které se nejčastěji odvoláváte.
b/ Vaši nečinnost ve věci jsem mohla tedy prolomit pouze použitím zák.č.106/1999 Sb., kde lhůta k odpovědi stanovena na 15 dní.
c/ ani v tomto případě jsem nebyla úspěšná a Vaši reakci ve věci jsem obdržela až 13.2.2016, po dvou měsících od vznesení dotazu a po celkem 3 urgencích (z nichž ta poslední byla směrována 11.2.2016 přes MV).

2/ Za těchto výše popsaných okolností nelze Vaše odůvodnění v předmětném listě ze dne 13.2.2016 považovat za opodstatněné.
a/ 15ti denní lhůtu k odpovědi na dotaz vznesený dle InfZ jste nedodrželi
b/ odvolávat se po 10ti měsících od doby, kdy Vám byla ODK MV delegována a k vyřízení předána část mého podnětu na zákona č. 500/2004 Sb. považuji za velmi nevhodné až zarážející
c/ v této souvislosti jsem nucena akcentovat, že oblast, která Vašemu úřadu byla předána k šetření a vyřízení, byla velice konkrétně a podrobně opsána a opatřena nezbytnými dokumenty.

V očekávání Vašich jasných a konkrétních zpráv.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Středočeský kraj

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Re: Ing. Marie Dvořáková“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (uznávaný el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/epodate....

Středočeský kraj

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Re: Ing. Marie Dvořáková“, kterou jste 18.02.2016 13:48:03 zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu. Zpráva byla přeposlána na věcně příslušný odbor na emailovou adresu [email address].

Důvod (y) zamítnutí:  Není podepsáno

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/epodate....

Kouřilová Maryla, Středočeský kraj

Vážená paní inženýrko,

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel Vaše e-mailové podání dne 18. února 2016 ve věci nesouhlasu s odpovědí krajského úřadu ze dne 15. února 2016, č.j. 026041/2016/KUSK.

Krajský úřad konstatuje, že při přezkoumání hospodaření města Kouřim za rok 2015 vykonaném v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci, v platném znění, nebyla v kontrolovaných případech zjištěna pochybení. Současně Vás odkazujeme na obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kouřim za rok 2015, která je součástí návrhu závěrečného účtu za tento rok a spolu s ním je povinně zveřejňovaným dokumentem (v plném rozsahu na způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve zkráceném rozsahu na úřední desce Městského úřadu Kouřim).

V ostatních bodech Vašeho e-mailového podání ze dne 18. února 2016 krajský úřad trvá na odpovědi ze dne 15. února 2016, č.j. 026041/2016/KUSK.

S pozdravem

Maryla Kouřilová, MSc.

vedoucí oddělení stížností
Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 236
e-mail: [email address]
www.kr-stredocesky.cz

ukázat citované pasáže