Václav Hovorka

Povinný subjekt: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o nahlédnutí do smlouvy, na základě které je pronajímán a užíván pozemek:

parcelní číslo 126/2 v katastru obce Neratov (okres Pardubice)
a s ním související stavby, zejména pak stavba č. 74.

Děkuji Vám!
S přátelským pozdravem,

Mgr. Václav Hovorka

No reply, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

1 příloha

 • Attachment

  dost o informace podle dotaz Podm nky pron jmu majetku st tu v katastru obce Neratov.txt

  3K Download View as HTML

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
--------------------------------------------------------------------

e-mail od: [FOI #8350 e-mail] ??
předmět: Žádost o informace podle dotaz - Podmínky pronájmu majetku státu v katastru obce Neratov
doručen: 3.8.2020 11:24:28

byl převzat a je evidován

číslo jednací: UZSVM/A/35906/2020
evidenční číslo: 64113/A/2020

No reply, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

1 příloha

 • Attachment

  dost o informace podle dotaz Podm nky pron jmu majetku st tu v katastru obce Neratov.txt

  3K Download View as HTML

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
--------------------------------------------------------------------

e-mail od: [FOI #8350 e-mail] ??
předmět: Žádost o informace podle dotaz - Podmínky pronájmu majetku státu v katastru obce Neratov
doručen: 03.08.2020 11:24:28

byl převzat a je evidován

číslo jednací: UZSVM/A/35906/2020
evidenční číslo: 5528/HPU/2020

Václav Hovorka

Povinný subjekt: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

S přátelským pozdravem,

Václav Hovorka

No reply, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

1 příloha

 • Attachment

  Re dost o informace podle dotaz Podm nky pron jmu majetku st tu v katastru obce Neratov.txt

  1K Download View as HTML

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
--------------------------------------------------------------------

e-mail od: [FOI #8350 e-mail] ??
předmět: Re: Žádost o informace podle dotaz - Podmínky pronájmu majetku státu v katastru obce Neratov
doručen: 20.8.2020 20:12:41

byl převzat a je evidován

číslo jednací: UZSVM/A/39399/2020
evidenční číslo: 70650/A/2020

No reply, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

1 příloha

 • Attachment

  dost o informace podle dotaz Podm nky pron jmu majetku st tu v katastru obce Neratov.txt

  3K Download View as HTML

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
--------------------------------------------------------------------

e-mail od: [FOI #8350 e-mail] ??
předmět: Žádost o informace podle dotaz - Podmínky pronájmu majetku státu v katastru obce Neratov
doručen: 03.08.2020 11:24:28

byl převzat a je evidován

číslo jednací: UZSVM/A/35906/2020
evidenční číslo: 21107/H/2020

No reply, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

1 příloha

 • Attachment

  Re dost o informace podle dotaz Podm nky pron jmu majetku st tu v katastru obce Neratov.txt

  1K Download View as HTML

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
--------------------------------------------------------------------

e-mail od: [FOI #8350 e-mail] ??
předmět: Václav Hovorka - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 - Podmínky pronájmu majetku státu v katastru obce Neratov
doručen: 20.08.2020 20:12:41

byl převzat a je evidován

číslo jednací: UZSVM/A/39399/2020
evidenční číslo: 21108/H/2020