Podmět k podání stížností ,ze dne 08.11.2019

kohlerová olga vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo spravedlnosti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl odmítnut Ministerstvo spravedlnosti.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Dne 08.11.2019,jsem podala písemně na Ministerstvo spravedlnosti,podmět k žádosti šetření k podvodům a lžím pani soudkyne Mgr.Petry Fischerové.
1. Zpronevěra společného majetku,předsedou SVJ, Česká republika,jako jediná v celé EU. kde platí zákon,že jste povinna platit Fond oprav u SVJ Havanská 142 ,ale vlastník jednotky nemůže platit něco,co nebylo v souladu se zákonem ! ,Dovolené,plynové rozvody panu předsedovi v jeho jednotce, z fondu oprav.Výběry z transparentního účtu Raiffeisenbank ,,číslo účtu 5365416001/5500 .Dne 06.02.2019,částka 39 000,.Kč,pro jeho advokáta, dne 06.02.částka 49 000,.Kč.Vánoční odměny,výběr kartou z bankomatu,dne 23.12.2019.-23.50 .hod,Na písemnou otázku,na jaký účel,byl proveden noční výběr,předseda neodpověděl.Od roku 2007 do roku 2019 zmizeli z účtu staisíce,
Pan exekutor,který zastupuje ,tyto pány zastupuje roky,firmu fast finance,Svojí mocí může vše!Lidská práva v České republice neexistují,ale účelové šikaně,té se daři .Mocí,známostmi ,není problém likvidace blbce občana,.Kdy nedostanete tři měsíce důchod zablokuje Vám nemovitosti, a můžeme zapomenout na Preambuli Čr.
2. Od roku 2006 čekám na dluh na výživném na postiženou dceru,V roce 2018 se stal převrat.Soudkyně Mgr Petra Fischerová,zjistila,že otec dcery,který měl pracovat u firmy PALMER.- KANDAL bylo výživní zasíláno,ale firma Od roku 2015 byla v likvidaci.,tak jako neexistoval jednatel firmy Jucius Viktrorias.Jako svědka předvolala pani soudkyně,paní účetní firmy,která nevěděla,kde bylo sídlo firmy a na kancelář si také nepamatuje.,Dcera by měla odjet do Litevská a pana Juciuse vyhledal,,aby dluhy na výživném dceři zaplatil.
Stížnosti na Ministerstvo spravedlnosti,Na Advokátní komoru,vždy stejné odpovědi,nikdo nikdy se ničeho nedopustil
1 .Žádám odpověd,jesti mám nadále platit odměny i manželce pana předsedy , jako vlastníkovi,která pobírá měsíčně 2 000,Kč na
domácnost,Odměny,pravníka, a exekutora,.
2. Musí moje dcera odjet do Litevska ,hladat pana Victoriuse,
Listinné důkazy,fotodokumetce havarijního stavu před demolicí u Obvodního soudu pro Prahu 7
S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Podmět k podání
stížností ,ze dne 08.11.2019" s evidenčním číslem
3238e5f3-a819-4877-b776-14c90d203249 a s běžným číslem 6668/2020 bylo
doručeno dne 03.02.2020 18:27:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážená paní,

            dne 3. 2. 2020 bylo Ministerstvu spravedlnosti ČR doručeno
Vaše ne příliš srozumitelné podání, v němž nejprve popisujete dva Vaše
rozdílné právní problémy a následně v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), žádáte od zdejšího
úřadu poskytnout stanovisko, jak máte dále postupovat.

            Je však třeba zdůraznit, že v souladu s ustanovením § 2 odst.
4 InfZ není Ministerstvo spravedlnosti ČR povinno ani povoláno poskytovat
právní stanoviska či právní poradenství v konkrétních věcech nebo výklad
jednotlivých ustanovení právních předpisů či právních předpisů jako celku,
a to ani těch, které pochází z jeho legislativní činnosti.

Doporučujeme Vám proto obrátit se s Vašimi právními záležitostmi na osoby,
jejichž předmětem činnosti je poskytování právní pomoci, zejména tedy
na advokáty, jejichž seznam můžete nalézt na internetových stránkách České
advokátní komory, případně můžete ve smyslu ustanovení § 18a zákona č.
85/1996 Sb., o advokacii, za podmínek tam stanovených požádat přímo Českou
advokátní komoru o určení advokáta k poskytnutí právní porady. Využít lze
i služeb bezplatných právních poraden.

Závěrem doplňujeme, že Vaše dřívější podání ze dne 2. 11. 2019, jehož
obsahem byly výhrady k postupu soudního exekutora JUDr. Filipa Exnera,
bylo vyřízeno dopisem odboru dohledu a kárné agendy ze dne 13. 1. 2020, č.
j. MSP-512/2019-ODKA-SEU/2, a Vaše podání ze dne 8. 11. 2019, v němž
namítáte zneužití pravomoci soudkyní Obvodního soudu pro Prahu 7
Mgr. Petrou Fischerovou, je aktuálně vyřizováno týmž odborem, přičemž o
výsledku šetření budete následně opět písemně informována.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

[3]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/
3. https://justice.cz/

kohlerová olga

Povinný subjekt: Stašková Martina, Mgr.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, Právní služby jsem použila,nelze platit na něco co není v se zákonem,.Nelze platit fond odměn.Vzhledem k podvodům známostem Vím právnik nemúže.,Pan exekutor Judr.Filip Exner má na exekuce dva zákony.Zákon č.1. stejně dlužná částky (Úvaly).Pani se provedla jenom srážka z platu! listinné důkazy zasláné,stížnost na exekutora. na Ministerstvo spravedlnosti)
Zákon č.2 zablokované veškerá nemovitosti,zahradní chata k dražbě, Tři měsíce jsem nedostala důchod,zablokovaný účet,Tady se nejedná o kodex exekutora,ale úmyslnou šikanu.Když tři měsíce nedostanete ani důchod,který si bral exekutor,kde je morálka,,Sdělení,od Ministerstva spravedlnosti,že pan exekutor Exner se ničeho nedopustil je dnes běžné.,,Mám spásat trávu,,léky nejsou zadarmo .Místa pod mosty jsou obsazené.,Neexistuje žádná poradna,která ,by se věnuje korupci v Justici a zlodějnám exekutorům!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

S pozdravem,

kohlerová olga