Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vladimír Bartoš prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Podle zákona

Čekáme, až si Vladimír Bartoš přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Vladimír Bartoš

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí rozhodnutí v právní věci (sporu) navrhovatelky Kristýny Zralé a odpůrce PAMCO Int. a. s., Na Strži 28, Praha 4. Podání proběhlo v roce 2016.

S přátelským pozdravem,

Vladimír Bartoš

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Podle zákona" s
evidenčním číslem f1b1acc7-5815-4064-a622-e11e76fa2fe9 a s běžným číslem
87585/2019 bylo doručeno dne 09.08.2019 20:42:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Podle zákona" s
evidenčním číslem f1b1acc7-5815-4064-a622-e11e76fa2fe9 a s běžným číslem
87585/2019, doručené dne 09.08.2019 v 20:42:47 a ověřené dne 09.08.2019 v
20:50:39, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 388/2019" a ke
zpracování dne 12.08.2019 v 08:40:32.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Ceplová Magdalena, Obvodní soud pro Prahu 4 [1]26/8/2019

 

zdejší soud Vám zasílá výše uvedený dokument a žádá o písemné potvrzení
přijetí této emailové zprávy zpět na adresu
[1][[2]emailová adresa].

 

S pozdravem,

 

Magdalena Ceplová

 

 

Magdalena Ceplová

soudní tajemník

 

Obvodní soud pro Prahu 4

ul. 28. pluku 1533/29b

100 83  Praha 10 - Vršovice

------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/po...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vladimír Bartoš prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.