Podle zákona

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Obvodní soud pro Prahu 4. Musí odpovědět co nejdříve, to nejpozději do (podrobnosti).

Vladimír Bartoš

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí rozhodnutí v právní věci (sporu) navrhovatelky Kristýny Zralé a odpůrce PAMCO Int. a. s., Na Strži 28, Praha 4. Podání proběhlo v roce 2016.

S přátelským pozdravem,

Vladimír Bartoš

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Podle zákona" s
evidenčním číslem f1b1acc7-5815-4064-a622-e11e76fa2fe9 a s běžným číslem
87585/2019 bylo doručeno dne 09.08.2019 20:42:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Podle zákona" s
evidenčním číslem f1b1acc7-5815-4064-a622-e11e76fa2fe9 a s běžným číslem
87585/2019, doručené dne 09.08.2019 v 20:42:47 a ověřené dne 09.08.2019 v
20:50:39, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 388/2019" a ke
zpracování dne 12.08.2019 v 08:40:32.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.