Podklady pro projednávání Zákona o státním rozpočtu na rok 2018

Lucie Sedmihradská vznesl tento dotaz dotaz na Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí všech podkladů, které měli k dispozici poslanci při projednávání Zákona o státním rozpočtu na rok 2018 v jednotlivých výborech. Jedná se mi především o návrhy státního rozpočtu pro jednotlivé kapitoly, prezentace předkladatelů těchto návrhů popř. další doplňující materiály. Dotaz se netýká dokumentů zveřejněných jako Sněmovní tisk č. 2. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

posta, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane, vážená paní,
Vaše zpráva byla zaevidována v centrální poště Kanceláře PSP ČR

Děkujeme, že při dalším případném písemném styku ve stejné záležitosti
budete uvádět výše uvedené čj. PS2018/001519, pod kterým byla přidělena ke
zpracování příslušným útvarům.

                 podatelna Kanceláře PSP ČR

Dear sir,
Your message was received by the Office of the Chamber of Deputies of  the
Parliament of the Czech Republic

Please, use the above reference number in further correspondence
(concernig the same matter).

the Office of the Chamber of Deputies of  the Parliament of the Czech
Republic

Tomáš Švarc, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážená paní,

Kancelář Poslanecké sněmovny obdržela dne 5. 2. 2018 (datum doručení) Vaši
žádost zaslanou e-mailem podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci podkladů pro
projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na
rok 2018 (sněmovní tisk č. 2).

Veškeré materiály, které má Kancelář Poslanecké sněmovny k výše uvedenému
sněmovnímu tisku ([1]http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&a...) k
dispozici, jsou zveřejněny na webových stránkách Poslanecké sněmovny.

Zápis a usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny vztahující se k
předmětné věci naleznete na webových stránkách Sněmovny v části Poslanci a
orgány – Výbory – Rozpočtový výbor – dokumenty
([2]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3402). Obdobným způsobem lze dohledat
zápisy a usnesení dalších výborů. Příslušné odkazy uvádím níže:

[3]Hospodářský výbor - [4]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3502
[5]Kontrolní výbor – [6]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3602
[7]Petiční výbor - [8]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3902
[9]Ústavně právní výbor - [10]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4002
[11]Volební výbor - [12]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4102
[13]Výbor pro bezpečnost - [14]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4902
[15]Výbor pro evropské záležitosti -
[16]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=502
[17]Výbor pro obranu - [18]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=5002
[19]Výbor pro sociální politiku - [20]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4302
[21]Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu -
[22]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4502
[23]Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj -
[24]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4402
[25]Výbor pro zdravotnictví - [26]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3202
[27]Výbor pro životní prostředí - [28]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4602
[29]Zahraniční výbor - [30]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3302
[31]Zemědělský výbor - [32]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4702

Jiné, než uveřejněné materiály, nemá Kancelář Poslanecké sněmovny k
dispozici.

S pozdravem
 
 
Bc. Tomáš Švarc
Kancelář Poslanecké sněmovny
Parlament České republiky
Samostatné oddělení styku s veřejností
Sněmovní 4
118 26 Praha 1
tel.: + 420 257 1722 69

References

Visible links
1. http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&a...
2. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3402
3. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3500
4. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3502
5. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3600
6. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3602%20
7. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3900
8. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3902
9. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4000
10. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4002
11. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4100
12. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4102
13. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4900
14. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4902
15. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=500
16. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=502
17. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=5000
18. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=5002
19. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4300
20. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4302
21. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4500
22. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4502
23. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4400
24. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4402
25. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3200
26. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3202
27. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4600
28. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4602
29. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3300
30. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3302
31. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4700
32. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4702