Podklady pro Podnět k podání stížnosti pro porušení zákona ze dne 25. 8. 2018

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo spravedlnosti měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

budu rád za zaslání podkladů pro rozhodnutí ministra spravedlnosti k odložení Podnětu ke stížnosti pro porušení zákona – zemř. Josef Pták, nar. 11. 3. 1908, popraven 9. 7. 1958, ze dne 25. 8. 2018.
Dle vašich dopisů z 13.3.2019 vaše č.j. MSP-533/2018-OJD-SPZ/8 a z 5.9.2018 vaše č.j. MSP-844/2018-OJD-DOH/4, se jedná zejména o závěr šetření Nejvyššího státního zastupitelství v Brně a o stanovisko příslušného odboru Ministerstva spravedlnosti.

S přátelským pozdravem,

Roman Mikula

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Podklady pro Podnět
k podání stížnosti pro porušení zákona ze dne 25. 8. 2018" s evidenčním
číslem d066c55f-cbd0-4502-93c4-dda58a8b02b0 a s běžným číslem 14912/2019
bylo doručeno dne 17.03.2019 11:11:42.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

vyžaduji odpověď na mou žádost ze 17.3.2019 s vaším evidenčním
číslem d066c55f-cbd0-4502-93c4-dda58a8b02b0 a s běžným číslem 14912/2019.
Na stav vyřizování mé žádosti jsem se již ptal mým mailem ze 4.4.2019, zaslaným na [email address] (Předmět: Žádost o informace s běžným číslem 14912/2019).
(S vaším evidenčním číslem 155796c8-b4c3-4072-a92b-41dc60f9dc99 a s běžným číslem 18451/2019.)

S přátelským pozdravem,

Roman Mikula

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem
14912/2019" s evidenčním číslem b18b8b7e-3909-4d5c-a22b-e7107f57c597 a s
běžným číslem 19826/2019 bylo doručeno dne 11.04.2019 09:13:35.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.