Podklady pro materiál vlády č.j. 199/18 (projednán dne 27 . března 2018)

Dotaz byl částečně úspěšný.

Vážené Ministerstvo dopravy,

prosím o zaslání kopií veškerých materiálů, které sloužily jako podklady pro materiál, který Vláda ČR vede pod č.j. 199/18 ("Zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty").

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 9.4.2018 10:24:36
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Podklady pro materiál vlády č.j. 199/18 (projednán dne 27 . března 2018)

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 9.4.2018 10:24:36
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Podklady pro materiál vlády č.j. 199/18 (projednán dne 27 . března 2018)

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

10 příloh

Vážený pan

Michal Škop

 

e-mail: [1][FOI #7333 e-mail] ??

 

Naše č. j. 125/2018-072-Z106/3

 

Věc: Odpověď na žádost o informace

 

Vážený pane,

 

dne 9. 4. 2018 obdrželo Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace, Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Tato žádost
byla zaregistrována podatelnou Ministerstva dopravy pod č.p.
16553/2018-MD-CKDP. V této žádosti žádáte o informaci – cit.: „…prosím o
zaslání kopií veškerých materiálů, které sloužily jako podklady pro
materiál, který Vláda ČR vede pod č.j. 199/18 ("Zavedení nové slevy z
jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty")…“

 

Na základě informací z Odboru financí a ekonomiky, Vám v přílohách
poskytujeme kompletní materiál předložený na jednání vlády v uvedené věci
. Tento materiál byl od počátku z důvodu velmi krátkého času na jeho
vypracování založen ve stávající struktuře a pouze doplňován a upravován
do konečné podoby předložené vládě. Z toho důvodu Ministerstvo dopravy
nemá k dispozici další podkladové materiály k přiloženému dokumentu.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec
[3]+420 225 131 313
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7333 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/