Podklady pro jednání zastupitelstva 27/12/2017 - Usnesení č. 134

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

poskytněte podklady předložené zastupitelům před jejich zasedáním dne 27.12.2017, týkající se tématu Malá pozemková úprava - lokalita Strašík - pozemkové nároky na město Kouřim. Viz bod 1.6 zápisu ze zasedání - Usnesení ve věci č. 134.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU - 020/2019 ze dne 03. 01. 2019

 

Žádost o informace podle dotaz Podklady pro jednání zastupitelstva 27/12/2017 - Usnesení č. 134

 

 

Vážená paní, vážený pane,

v příloze zasíláme  podklady předložené zastupitelům před jejich zasedáním dne 27. 12. 2017, týkající se tématu Malá pozemková úprava - lokalita Strašík - pozemkové nároky na město Kouřim. viz. bod 1.6 zápisu ze zasedání - Usnesení ve věci č. 134

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník