Podklady pro cenový odhad nákladů revitalizace trati 097

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Správa železniční dopravní cesty.

Povinný subjekt: Správy železniční dopravní cesty

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych požádat o podkladové materiály/studie, z nichž plyne aktulání nacenění prací rekonstrukce trati 097 přes České Středohoří spolu s legendou/vysvětlením.

S přátelským pozdravem,

Vít Masare

Správa železniční dopravní cesty

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Podklady pro cenový odhad nákladů revitalizace trati 097 byla doručena 2018-04-10 18:02:18.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽDC - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 348422

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.szdc.cz