Podklady, které by prokazovaly existenci autorských práv firmy Xanthus k řídícím systémům Dopravního podniku Hlavního města Prahy

Dopravní podnik hlavního města Prahy neměli požadované informace.

David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o podklady, které by prokazovaly existenci autorských práv firmy Xanthus a.s. IČO 25011821 k řídícím systémům autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS, technologie Automatické stavění vlakové cesty vozovny Pankrác, datové propojení s Energetickým dispečinkem (Rtis), zastávkového Informačního Systému (ZIS) a zařízení pro infračervenou komunikaci – systém IRCOM. Konkrétně žádám kopie smlouvy, jejímž předmětem je vytvoření uvedených systémů. Kopii smlouvy, ze které vyplývá existence autorských práv společnosti Xanthus k uvedeným systémům. Kopii licenční smlouvy uzavřené mezi Dopravním podnikem Hlavního města Prahy a firmou Xanthus, jejímž předmětem je určení licenčních podmínek k uvedeným řídícím systémům.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Němcová Irena 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dobrý den,

v termínu od 30. 6. 2014 do 11. 7. 2014 mám dovolenou. V naléhavých případech prosím o zaslání korespondence paní Kristině Staňkové, tel. 92027, e-mail [email address].

Pozn.: Korespondence zasílaná na adresu [email address] je již automaticky zasílána na e-mail [email address]

Děkuji

Irena Němcová

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Vážený pane,

 

potvrzujeme přijetí Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ze dne 30.06.2014, ve které žádáte o  informace k "
podkladům, které by prokazovaly existenci autorských práv firmy Xanthus
a.s. IČO 25011821 k řídícím systémům autobusové a tramvajové dopravy
AUDIS, DORIS, technologie Automatické stavění vlakové cesty vozovny
Pankrác, datové propojení s Energetickým dispečinkem (Rtis), zastávkového
Informačního Systému (ZIS) a zařízení pro infračervenou komunikaci –
systém IRCOM. Konkrétně pak žádáte i  kopie smlouvy, jejímž předmětem je
vytvoření uvedených systémů. Kopii smlouvy, ze které vyplývá  existence
autorských práv společnosti Xanthus k uvedeným systémům. Kopii licenční
smlouvy uzavřené mezi Dopravním podnikem Hlavního města Prahy a firmou
Xanthus, jejímž předmětem je určení licenčních podmínek k uvedeným řídícím
systémům. ". Dovolujeme si Vám oznámit prodloužení lhůty dle §14 odst. 7
písm.a) a  b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o
10 dní tj.,do 25.06.2014. K prodloužení lhůty jsme přistoupili z důvodu,
že vyřízení Vaší žádosti si vyžádá obsáhlé vyhledávání velkého množství
požadovaných informací.

 

S pozdravem

 

Kristina Staňková

referent

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

900200 - odbor Právní

t +420 296 192 027

e-mail [email address]

www.dpp.cz

 

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Vážený pane,

potvrzujeme přijetí Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30.06.2014, ve které žádáte o informace k " podkladům, které by prokazovaly existenci autorských práv firmy Xanthus a.s. IČO 25011821 k řídícím systémům autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS, technologie Automatické stavění vlakové cesty vozovny Pankrác, datové propojení s Energetickým dispečinkem (Rtis), zastávkového Informačního Systému (ZIS) a zařízení pro infračervenou komunikaci - systém IRCOM. Konkrétně pak žádáte i kopie smlouvy, jejímž předmětem je vytvoření uvedených systémů. Kopii smlouvy, ze které vyplývá existence autorských práv společnosti Xanthus k uvedeným systémům. Kopii licenční smlouvy uzavřené mezi Dopravním podnikem Hlavního města Prahy a firmou Xanthus, jejímž předmětem je určení licenčních podmínek k uvedeným řídícím systémům. ". Dovolujeme si Vám oznámit prodloužení lhůty dle §14 odst. 7 písm.a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o 10 dní tj.,do 25.07.2014. K prodloužení lhůty jsme přistoupili z důvodu, že vyřízení Vaší žádosti si vyžádá obsáhlé vyhledávání velkého množství požadovaných informací.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
www.dpp.cz

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

1 příloha

Vážený pane,

v návaznosti na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30.06.2014 Vám příloze zasíláme naše vyjádření.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
www.dpp.cz