Podklady k projednávání zastupitelsta 26. 5. 2014

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 10 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Renata Chmelová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám vás o poskytnutí veškerých podkladových materiálů, které obdrží zastupitelé MČ Praha 10 pro zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 dne 26. 5. 2014, zveřejněním jejich elektronické kopie na webu Prahy 10 v odpovědi na moji žádost.

S přátelským pozdravem,

Renata Chmelová

Městská část Praha 10

1 příloha

 • Attachment

  foi request 892 aeca3354 infoprovsechny.cz ca7c0602525a39e124277954f3de2803.zip

  3K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  prot 3166abe4 396e 9fe4 3766 90e436669cd8.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 892 aeca3354 infoprovsechny.cz ca7c0602525a39e124277954f3de2803.zip

  3K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Podklady k projednávání zastupitelsta 26. 5. 2014', které jste 13.05.2014 v 12:08:15 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166abe4-396e-9fe4-3766-90e436669cd8.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Podklady k projednávání zastupitelsta 26. 5. 2014" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.