Podklady k církevním restitucím

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí:

a) databáze nemovitostí diecézí a řádů (cca 110 000 položek), jak je (jsou) zmíněna v bodu "2.2 Postup práce" v dokumentu "Příloha č.3 Majetek církví a náboženských společností". Tuto databázi (databáze) požaduji ve strojově čitelném otevřeném formátu dat (tj. nikoliv např. naskenované pdf), příp. v některém strojově čitelném formátu společnosti Microsoft

b) kopie podkladů, které sloužili pro vytvoření této databáze (databází)

c) data z Přílohy 6 v dokumentu tomtéž dokumentu ve strojově čitelném otevřeném formátu dat, příp. v některém strojově čitelném formátu společnosti Microsoft

d) přesný postup výpočtu, jak se v dokumentu Majetek církví a náboženských společností došlo k rozsahu původního majetku církví a náboženských společností na 261 tis. ha.

e) přesný popis výpočtu, jak se v dokumentu Ocenění původního církevního majetku došlo k číslu 134 miliard Kč.

f) přesný popis výpočtu, jak se v dokumentu Ocenění původního církevního majetku došlo k číslu 75 miliard Kč, v kteréžto hodnotě lze dle tohoto dokumentu vydat majetek materiálně.

Danými dokumenty jsou myšleny ty, které jsou dostupné na http://www.mkcr.cz/cirkve-a-nabozenske-s...

Pokud jsou informace již zveřejněny na internetu, stačí mi na ně poslat odkaz.

Informace požaduji elektronicky na můj email.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Patrovská Marie, Ministerstvo kultury

0 *H
010
`He

Bendová Pavla, Ministerstvo kultury

3 přílohy

Vážený pane,

 

 

dne 7. června 2013 obdrželo Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“)
Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), týkající se
1) přesného postupu výpočtu, jak se v dokumentu Ocenění původního
církevního majetku došlo k číslu 134 miliard Kč, a 2) přesného popisu
výpočtu, jak se v dokumentu Ocenění původního církevního majetku došlo
k číslu 75 miliard Kč, v kteréžto hodnotě lze dle tohoto dokumentu vydat
majetek materiálně. K Vašim požadavkům uvádím následující: 

 

 

Ad 1) Níže uvádíme postup výpočtu, jak bylo dosaženo částky 134 miliard Kč
v rámci ocenění původního církevního majetku.

Velikost původního majetku církví a náboženských společností

  Výměra (ha)
Lesní půda 181326
Zemědělská půda 72202
Vodní plochy 3611
Zastavěné plochy 600
Ostatní plochy 3894
Budovy 324

z toho mužské řeholní řády a kongregace 155
z toho ženské řeholní řády a kongregace 21
z toho diecéze římskokatolické církve 143
z toho ostatní církve a náboženské společnosti 5

 

 

  Výměra (ha) Cena za m^2 (Kč) Výsledná cena
(mld. Kč)
Lesní půda 181326 27,74 50,3
Zemědělská půda 72202 44,48 32,1
Vodní plochy 3611 20,00 0,7
Zastavěné plochy 600 1106,78 6,6
Ostatní plochy 3894 30,00 1,2
Budovy 324   43,8 
z toho mužské řeholní řády a 155 12500,00 19,3
kongregace
z toho ženské řeholní řády a 21 25000,00 5,3
kongregace
diecéze římskokatolické církve 143 12500,00 17,8
ostatní 5 25000,00 1,3
Celkem     134,7

 

V rámci  jednání vládní komise pro narovnání vztahů mezi státem a církvemi
byla výsledná hodnota původního církevního majetku snížena na 134 mld. Kč.

 

Ad 2) Níže uvádíme popis výpočtu, jak bylo dosaženo částky 75 miliard Kč
v dokumentu Ocenění původního církevního majetku.

 

Při výpočtu finanční náhrady se postupovalo tak,  že se od celkové hodnoty
původního církevního majetku (134 mld. Kč) odečetla hodnota původního
církevního majetku, který může vydat Pozemkový fond ČR a Lesy ČR, s.p.

 

Při stanovení hodnoty majetku, který může být vydán Pozemkovým fondem ČR a
Lesy ČR, s.p., byl použit stejný způsob ocenění jako při stanovení hodnoty
původního církevního majetku.

 

Hodnota původního církevního majetku ve správě Pozemkového fondu ČR ke dni
1. 5. 2011:

30 832 245 973 Kč.

 

Hodnota původního církevního majetku, se kterým hospodařily Lesy ČR, s.p.
ke dni 28. 2. 2011: 43 864 880 704 Kč.

 

Celková hodnota původního církevního majetku, který může vydat Pozemkový
fond ČR a Lesy ČR, s.p.  = 74 697 126 676 Kč. Pro účely stanovení finanční
náhrady byla tato suma zaokrouhlena na 75 mld. Kč. 

 

Rozdíl mezi hodnotou původního církevního majetku a hodnotou původního
církevního majetku, který může vydat Pozemkový fond ČR a Lesy ČR, s.p., 
pak činí částku finanční náhrady, tj. 59 mld. Kč.

 

Podrobnosti k výše uvedenému dále naleznete v příloze tohoto dopisu.

 

 

V části Vaší žádosti, ve které požadujete poskytnutí databáze nemovitostí
diecézí a řádů, (cca 110 000 položek), jak je zmíněna v bodu 2.2 Postup
práce v dokumentu Příloha č. 3 - Majetek církví a náboženských
společností, a to ve strojově čitelném otevřeném formátu dat (tj. nikoliv
např. naskenované pdf), příp. v některém strojově čitelném formátu
společnosti Microsoft, dále poskytnutí kopií podkladů, které sloužily pro
vytvoření této databáze (databází), dále poskytnutí dat z Přílohy 6
v dokumentu Majetek církví a náboženských společností ve strojově čitelném
otevřeném formátu dat, příp. v některém strojově čitelném formátu
společnosti Microsoft, a dále poskytnutí přesného postupu výpočtu, jak se
v dokumentu Majetek církví a náboženských společností došlo k rozsahu
původního majetku církví a náboženských společností na 261 tis. ha,
rozhodlo Ministerstvo kultury rozhodnutím ze dne 18. června 2013, č. j.
28520/2013 OC.

 

 

S pozdravem

 

 

Ing. Pavla Bendová

                                                                                                      
ředitelka odboru církví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukázat citované pasáže

Bendová Pavla, Ministerstvo kultury

2 přílohy

 

Vážený pane,

 

 

dne 7. června 2013 obdrželo Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“)
Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), týkající se
1) přesného postupu výpočtu, jak se v dokumentu Ocenění původního
církevního majetku došlo k číslu 134 miliard Kč, a 2) přesného popisu
výpočtu, jak se v dokumentu Ocenění původního církevního majetku došlo
k číslu 75 miliard Kč, v kteréžto hodnotě lze dle tohoto dokumentu vydat
majetek materiálně. K Vašim požadavkům uvádím následující: 

 

 

Ad 1) Níže uvádíme postup výpočtu, jak bylo dosaženo částky 134 miliard Kč
v rámci ocenění původního církevního majetku.

Velikost původního majetku církví a náboženských společností

  Výměra (ha)
Lesní půda 181326
Zemědělská půda 72202
Vodní plochy 3611
Zastavěné plochy 600
Ostatní plochy 3894
Budovy 324

z toho mužské řeholní řády a kongregace 155
z toho ženské řeholní řády a kongregace 21
z toho diecéze římskokatolické církve 143
z toho ostatní církve a náboženské společnosti 5

 

 

  Výměra (ha) Cena za m^2 (Kč) Výsledná cena
(mld. Kč)
Lesní půda 181326 27,74 50,3
Zemědělská půda 72202 44,48 32,1
Vodní plochy 3611 20,00 0,7
Zastavěné plochy 600 1106,78 6,6
Ostatní plochy 3894 30,00 1,2
Budovy 324   43,8 
z toho mužské řeholní řády a 155 12500,00 19,3
kongregace
z toho ženské řeholní řády a 21 25000,00 5,3
kongregace
diecéze římskokatolické církve 143 12500,00 17,8
ostatní 5 25000,00 1,3
Celkem     134,7

 

V rámci  jednání vládní komise pro narovnání vztahů mezi státem a církvemi
byla výsledná hodnota původního církevního majetku snížena na 134 mld. Kč.

 

Ad 2) Níže uvádíme popis výpočtu, jak bylo dosaženo částky 75 miliard Kč
v dokumentu Ocenění původního církevního majetku.

 

Při výpočtu finanční náhrady se postupovalo tak,  že se od celkové hodnoty
původního církevního majetku (134 mld. Kč) odečetla hodnota původního
církevního majetku, který může vydat Pozemkový fond ČR a Lesy ČR, s.p.

 

Při stanovení hodnoty majetku, který může být vydán Pozemkovým fondem ČR a
Lesy ČR, s.p., byl použit stejný způsob ocenění jako při stanovení hodnoty
původního církevního majetku.

 

Hodnota původního církevního majetku ve správě Pozemkového fondu ČR ke dni
1. 5. 2011:

30 832 245 973 Kč.

 

Hodnota původního církevního majetku, se kterým hospodařily Lesy ČR, s.p.
ke dni 28. 2. 2011: 43 864 880 704 Kč.

 

Celková hodnota původního církevního majetku, který může vydat Pozemkový
fond ČR a Lesy ČR, s.p.  = 74 697 126 676 Kč. Pro účely stanovení finanční
náhrady byla tato suma zaokrouhlena na 75 mld. Kč. 

 

Rozdíl mezi hodnotou původního církevního majetku a hodnotou původního
církevního majetku, který může vydat Pozemkový fond ČR a Lesy ČR, s.p., 
pak činí částku finanční náhrady, tj. 59 mld. Kč.

 

Podrobnosti k výše uvedenému dále naleznete v příloze tohoto dopisu.

 

 

V části Vaší žádosti, ve které požadujete poskytnutí databáze nemovitostí
diecézí a řádů, (cca 110 000 položek), jak je zmíněna v bodu 2.2 Postup
práce v dokumentu Příloha č. 3 - Majetek církví a náboženských
společností, a to ve strojově čitelném otevřeném formátu dat (tj. nikoliv
např. naskenované pdf), příp. v některém strojově čitelném formátu
společnosti Microsoft, dále poskytnutí kopií podkladů, které sloužily pro
vytvoření této databáze (databází), dále poskytnutí dat z Přílohy 6
v dokumentu Majetek církví a náboženských společností ve strojově čitelném
otevřeném formátu dat, příp. v některém strojově čitelném formátu
společnosti Microsoft, a dále poskytnutí přesného postupu výpočtu, jak se
v dokumentu Majetek církví a náboženských společností došlo k rozsahu
původního majetku církví a náboženských společností na 261 tis. ha,
rozhodlo Ministerstvo kultury rozhodnutím ze dne 18. června 2013, č. j.
28520/2013 OC.

 

 

S pozdravem

 

 

Ing. Pavla Bendová

                                                                                                      
ředitelka odboru církví

 

 

Příloha:          Tabulka podrobného výpočtu ocenění vydatelného majetku
církví a náboženských společností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukázat citované pasáže