Počty ukončených a nově uzavřených pracovních poměrů na centrálních úřadech

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo životního prostředí jako součástsérie poslané 15 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Vážená paní, vážený pane

žádám o evidenci ukončených a nově uzavřených pracovních poměrů na vašem úřadu od 29.01.2014
Uvedení jejich počtu a názvu pracovních pozic, na kterých byl pracovní poměr ukončen nebo uzavřen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo životního prostředí

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že k Vaší datové zprávě nebyl připojen zaručený
elektronický podpis, byla automaticky přesměrována na adresu: [email address],
kde bude standardně vyřízena.

Děkujeme za pochopení

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Dobrý den,

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 9.5.2014  Vaši žádost podle
zákona          č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), čj. 33421/ENV/14.

Vzhledem k tomu, že vyřízení Vaší žádosti si vyžádá obsáhlé vyhledávání
velkého množství požadovaných informací, včetně prověření archivu,
prodlužujeme podle § 14 odst. 7 písm. b) zákona lhůtu pro poskytnutí
informace o deset dní.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Jitka Pilbauerová
samostatné oddělení tiskové a PR

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10, 100 10

Tel.:   +420 267 122 054
E-mail: [email address]
El. podatelna: Instituce [MŽP vyžaduje e-mail]

Od:        David Havlík <[FOI #883 e-mail] ??>
Komu:        dotaz dotazy vznesené na instituci MŽP <Instituce [MŽP vyžaduje e-mail]>,
Datum:        09.05.2014 19:42
Předmět:        Žádost o informace podle dotaz - Počty ukončených a nově
uzavřených pracovních poměrů na centrálních úřadech

--------------------------------------------------------------------------

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Ministerstvo životního prostředí

Žadatel:
[redacted]

Vážená paní, vážený pane

žádám o evidenci ukončených a nově uzavřených pracovních poměrů na vašem
úřadu od 29.01.2014
Uvedení jejich počtu a názvu pracovních pozic, na kterých byl pracovní
poměr ukončen nebo uzavřen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #883 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[1]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

9/5/2014
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[2]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/www.informaceprovsechny.cz
2. http://infoprovsechny.cz/help/officers

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Ministerstvo životního prostředí

26/5/2014

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme reakci na Vaši žádost, čj. 33421/ENV/14.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Jitka Pilbauerová
samostatné tiskové oddělení a PR

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10, 100 10

Tel.:   +420 267 122 054
E-mail: [[1]email address]
El. podatelna: Instituce [MŽP vyžaduje e-mail]

Od:        David Havlík <[FOI #883 e-mail] ??>
Komu:        dotaz dotazy vznesené na instituci MŽP <Instituce [MŽP
vyžaduje e-mail]>,
Datum:        09.05.2014 19:42
Předmět:        Žádost o informace podle dotaz - Počty ukončených a nově
uzavřených pracovních poměrů na centrálních úřadech

--------------------------------------------------------------------------

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Ministerstvo životního prostředí

Žadatel:
[redacted]

Vážená paní, vážený pane

žádám o evidenci ukončených a nově uzavřených pracovních poměrů na vašem
úřadu od 29.01.2014
Uvedení jejich počtu a názvu pracovních pozic, na kterých byl pracovní
poměr ukončen nebo uzavřen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #883 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[1]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

9/5/2014
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[2][2]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. [3]file:///tmp/www.informaceprovsechny.cz
2. [4]http://infoprovsechny.cz/help/officers

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://infoprovsechny.cz/help/officers
3. file:///tmp/www.informaceprovsechny.cz
4. http://infoprovsechny.cz/help/officers