Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o poskytnutí následujících informací ohledně agendy ÚOHS ve veřejných zakázkách:

1) kolik podnětů ÚOHS přijal v roce 2013?
2) kolik zahájil prvostupňových řízení v roce 2013?
3) kolik bylo vydáno prvostupňových rozhodnutí v roce 2013?
4) kolik bylo prodáno rozkladů v roce 2013?
5) kolik návrhů na zahájení řízení obdržel ze strany uchazečů o zakázku v roce 2013?
6) kolik těchto návrhů bylo staženo?

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Poskytnutí informace - odpověď anonymizovaná
PID dokumenu: UOHSX005YZM8
Datum podání: 22.4.2014

Aktuálně řeší referent: Škodová Pavlína Mgr.