Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Škop prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počty očkovaných proti koronaviru - poskytnutí informací vybraným osobám

Michal Škop vznesl tento dotaz dotaz na Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Čekáme, až si Michal Škop přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 20.1.2021 jste mi z podstatné části zamítli žádost o informace, kdy jsem žádal o počty vakcín proti koronaviru SARS-COV-2 dle jednotlivých dnů, očkovacích míst, regionů a věkových kategorií. Zamítnutí jste odůvodňovali tím, že dle zákona mi můžete poskytnout pouze strukturu požadovaných dat.
(Otázka a vaše odpověď je zde: https://www.infoprovsechny.cz/alaveteli_... )

Je mi známo, že obdobné informace v minulosti váš zaměstnanec p. Ladislav Dušek poskytl osobám mimo ÚZIS a MZČR. Neboť bych tato data také rád získal, žádám o následující informace:

a) Na základě jakého zákonného podkladu/důvodu poskytl 6.1.2021 emailem váš zaměstnanec p. Ladislav Dušek údaje o počtech podaných dávek vakcíny proti koronaviru SARS-COV-2 dle jednotlivých dnů, krajů a věkových kategorií k 5.1.2021 tiskové tajemnici Senátu pí. Sue Nguyen?

b) Na základě jakého zákonného podkladu/důvodu poskytl 6.1.2021 emailem váš zaměstnanec p. Ladislav Dušek údaje o počtech podaných dávek vakcíny proti koronaviru SARS-COV-2 dle jednotlivých dnů, krajů a věkových kategorií k 5.1.2021 firmě Ambra Pharm, s.r.o.?

Děkuji,
s přátelským pozdravem,

Michal Škop

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Počty očkovaných proti koronaviru - poskytnutí informací vybraným osobám“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Palackého náměstí 4
P.O.BOX 60
128 01 Praha 2
tel.: +420 224 972 712
e-mail: Instituce [Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vyžaduje e-mail]
Web: www.uzis.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu xls,xlsx,pdf,doc,docx,png,tiff,tif,jpg,jpeg,zfo,zip s povolenou velikostí max. neomezeno bytů.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Počty očkovaných proti koronaviru - poskytnutí informací vybraným osobám“ bylo doručeno 20.01.2021 22:00:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UZIS/000677/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Palackého náměstí 4
P.O.BOX 60
128 01 Praha 2
tel.: +420 224 972 712
e-mail: Instituce [Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vyžaduje e-mail]
Web: www.uzis.cz

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) , Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

1 příloha

Palackého náměstí 4
P.O.BOX 60
128 01 Praha 2
tel.: +420 224 972 712
e-mail: Instituce [Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vyžaduje e-mail]
Web: www.uzis.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Škop prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.