Počty očkovaných proti koronaviru

Michal Škop vznesl tento dotaz dotaz na Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Vážení,

žádám o následující informace:
počty očkovaných proti koronaviru SARS-COV-2 dle jednotlivých dnů, očkovacích míst, regionů a věkových kategorií.

Vzhledem k tomu, že se jedná o informaci, která se mění v čase, žádám o zpřístupnění vhodným způsobem, např. dle §4a (2) e) nebo f) zákona 106/1999.

Předem uvádím, že se jedná o informaci, která již byla v minulosti poskytnuta mj. některým zaměstnancům Senátu PČR.

Děkuji předem.
S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Počty očkovaných proti koronaviru“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Palackého náměstí 4
P.O.BOX 60
128 01 Praha 2
tel.: +420 224 972 712
e-mail: Instituce [Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vyžaduje e-mail]
Web: www.uzis.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc,docx,jpeg,jpg,pdf,png,tif,tiff,xls,xlsx,zfo,zip s povolenou velikostí max. neomezeno bytů.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Počty očkovaných proti koronaviru“ bylo doručeno 07.01.2021 11:55:02 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UZIS/000172/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Palackého náměstí 4
P.O.BOX 60
128 01 Praha 2
tel.: +420 224 972 712
e-mail: Instituce [Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vyžaduje e-mail]
Web: www.uzis.cz

Galuška Richard JUDr., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

4 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze Vám přikládám poskytnutí informací na základě žádosti podle
zákona č. 106/1999 Sb., a rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší žádosti.

 

S pozdravem

 

JUDr. Richard Galuška

vedoucí právního odboru
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2
tel.: +420 778 466 994, 224 972 112
e-mail: [1][emailová adresa]
[2]http://www.uzis.cz/
[3]cid:

Upozornění:
Není-li ve shora uvedené  zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová
zpráva, a to včetně jejích příloh, pouze informativní charakter.  Text
této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani
přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním
směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní
odpovědnost ÚZIS ČR.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.uzis.cz/