Počty neukončených řízení

Jiří Skuhrovec vznesl tento dotaz dotaz na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí následující informace: kolik neukončených správních řízení v agendě veřejných zakázek evidoval ÚOHS ke dnům:

1) 1.1.2013
2) 1.1.2014
3) 1.1.2015
4) 1.1.2016
5) 10.6.2016

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

ePodatelna ÚOHS, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 10.6.2016 15:14:37 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Počty neukončených řízení elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 10.6.2016 15:14:37 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 10.6.2016 15:18:46

Vaše podání ze dne: 10.6.2016 15:14:37 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Počty neukončených řízení podané na adresu el. podatelny - Instituce [Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOHSX008JJQS
Datum zaevidování: 10.6.2016 15:16:29
Váš osobní přístupový kód: UOHSSE027G44
Vaše evidenční údaje: Skuhrovec Jiří, 5. května 36, 36001 Karlovy Vary 1, foi+request-777-ca83fbe0@infoprovse...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Horecká Jarmila

............................

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Výzva k upřesnění žádosti
PID dokumenu: UOHSX008K8XL
Datum podání: 17.6.2016

Aktuálně řeší referent: Škodová Pavlína Mgr.

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

k zaslané žádosti o vysvětlení uvádím následující:

Žádáme o poskytnutí počtů zahájených správních řízení, ve kterých dosud nebylo vydáno (byť nepravomocné) rozhodnutí. Přičemž za rozhodnutí považujeme takový akt, kterým se konstatuje pochybení, nepochybení, rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu bezpředmětnosti, stažení návrhu apod. (tzn. nikoli rozhodnutí o předběžném opatření, ne usnesení o stanovení lhůt apod.)

S ohledem skutečnost uvedenou ve Výzvě k upřesnění žádáme odděleně zvlášť o počty pro 1. a 2. stupeň, tedy kolik správních řízení čeká na rozhodnutí v 1. stupni a kolik správních řízení čeká na rozhodnutí v rozkladové fázi, a to bez ohledu na pravomocnost těchto rozhodnutí.

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

ePodatelna ÚOHS, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.6.2016 10:19:00 v obsahu zprávy: Re: Dokument elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.6.2016 10:19:00 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ...

Vaše podání ze dne: 20.6.2016 10:19:00 v obsahu zprávy: Re: Dokument podané na adre...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOHSX008KEK8
Datum zaevidování: 20.6.2016 10:20:52
Váš osobní přístupový kód: UOHSSE027G44
Vaše evidenční údaje: Skuhrovec Jiří, 5. května 36, 36001 Karlovy Vary 1, foi+reque...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Horecká Jarmila

...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Vyrozumění o prodloužení lhůty
PID dokumenu: UOHSX008M6VJ
Datum podání: 1.7.2016

Aktuálně řeší referent: Plachý Jiří Mgr.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Oznámení o výši úhrady
PID dokumenu: UOHSX008M6OI
Datum podání: 1.7.2016

Aktuálně řeší referent: Plachý Jiří Mgr.

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dnes byla odeslána požadovaná částka, budeme se těšit na požadované informace.

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

ePodatelna ÚOHS, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.7.2016 13:32:13 v obsahu zprávy: Re: Dokument elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 13.7.2016 13:32:13 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ...

Vaše podání ze dne: 13.7.2016 13:32:13 v obsahu zprávy: Re: Dokument podané na adre...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOHSX008N9VL
Datum zaevidování: 13.7.2016 13:33:01
Váš osobní přístupový kód: UOHSSE027G44
Vaše evidenční údaje: Skuhrovec Jiří, 5. května 36, 36001 Karlovy Vary 1, foi+reque...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Švestková Jitka Ing.

...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Částečné poskytnutí informace
PID dokumenu: UOHSX008OL4N
Datum podání: 22.7.2016

Aktuálně řeší referent: Škodová Pavlína Mgr.