Počty nakažených koronavirem dle profesí

Povinný subjekt: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o následující informace:
počty nakažených koronavirem SARS-COV-2:
podle profesí a míst nákazy,
clustery i prostředí,
data strukturovaná podle věku a pohlaví.

Žádám o datové řady od začátku pandemie na území ČR, popřípadě vývoj za poslední 3 měsíce.

Tato data zjevně existují, podle Ladislava Duška jsou tyto údaje „velice dobře zadokumentovány, je to něco jako rodný list“, viz reportáž ČT, kde se i takové přehledy objevují: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097...

Vzhledem k tomu, že se jedná o informaci, která se mění v čase, žádám o zpřístupnění vhodným způsobem, např. dle §4a (2) e) nebo f) zákona 106/1999.

Děkuji předem,
s přátelským pozdravem,

Michal Škop

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Počty nakažených koronavirem dle profesí“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Palackého náměstí 4
P.O.BOX 60
128 01 Praha 2
tel.: +420 224 972 712
e-mail: Instituce [Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vyžaduje e-mail]
Web: www.uzis.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc,docx,jpeg,jpg,pdf,png,tif,tiff,xls,xlsx,zfo,zip s povolenou velikostí max. neomezeno bytů.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Počty nakažených koronavirem dle profesí“ bylo doručeno 07.01.2021 12:10:10 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UZIS/000176/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Palackého náměstí 4
P.O.BOX 60
128 01 Praha 2
tel.: +420 224 972 712
e-mail: Instituce [Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vyžaduje e-mail]
Web: www.uzis.cz

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) , Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

3 přílohy

Palackého náměstí 4
P.O.BOX 60
128 01 Praha 2
tel.: +420 224 972 712
e-mail: Instituce [Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vyžaduje e-mail]
Web: www.uzis.cz