Počety ubytovaných na Horském hotelu

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí informace o počtu ubytovaných žáků a pedagogů a počtu míst, za které byl hrazen stronopoplatek v rámci projektu Škola v přírodě v Horském hotelu v Janských lázních v letech 2015 a 2016 po jednotlivých týdnech/turnusech.

Současně žádám o informaci o výši poskytnutého neinvestičního příspěvku účelově určeného na úhradu Školy v přírodě v Horském hotelu v letech 2015 a 2016 v členění podle jednotlivých základních škol a let.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Počety ubytovaných na Horském hotelu“ bylo doručeno 28.02.2017 10:56:29 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-023478/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

SEK OŠK Tsironisová Nicol (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

1 příloha

Vážená paní,

 

přílohou si Vám dovoluji zaslat odpovědi odboru školství ÚMČ Praha 10 na
Vaši žádost o poskytnutí informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

S úctou 

 

 

Nicol Tsironisová

sekretářka vedoucí odboru

odbor školství

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38  Praha 10

Tel.: +420 267 093 465

E-mail: [1][emailová adresa]

[2]www.praha10.cz, [3]www.vpp10.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha10.cz/
3. http://www.vpp10.cz/

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: SEK OŠK Tsironisová Nicol (ÚMČ Praha 10)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Tsironisová,

děkuji za poskytnuté informace.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská