Počet zaměstnanců MPSV a počet poboček

Odpověď na tento dotaz má zpoždění. Podle zákona by měla instituce Ministerstvo práce a sociálních věcí odpovědět okamžitě a od (podrobnosti)

Vendula Klvaňová

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s prosbou ohledně celkového počtu zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí. Tím mám na mysli celkový počet zaměstnanců Úřadu práce ČR, České správy sociálního zabezpečení, Státního úřadu inspekce práce a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Zároveň Vás žádám o zaslaní celkového počtu poboček těchto organizací. Prosím také o podrobnější zaslání počtů zaměstnanců a poboček ke každé organizaci zvlášť.

Informace využiji ke zpracování seminární práce na téma Ministerstvo práce a sociálních věcí.

S přátelským pozdravem,

Vendula Klvaňová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Počet zaměstnanců MPSV a počet poboček" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 12. 3. 2023 11:03:19, zaregistrováno bylo dne: 13. 3. 2023 8:52:24 pod číslem jednacím: MPSV-2023/59138.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2023/59138-331/1

Vážená paní Klvaňová,

z pověření vedoucího oddělení koordinace státní služby Ing. Tomáše Kroutila Vám v příloze zasílám sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Růžičková Barbora
odbor koordinace státní služby a právní podpory správních činností
Ministerstvo práce a sociálních věcí