Počet zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí pracujících z domova

Dotaz byl úspěšný.

Kateřina Špalková

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s dotazem ohledně vyhlášeného nouzového stavu, který platí od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin na území České republiky z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,

Žádám Vás o informaci, kolik zaměstnanců působí v rámci Ministerstva zahraničních věcí k dnešnímu dni. Dále bych se chtěla dotázat, jak vysoký počet zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí (v absolutních číslech či procentech) momentálně pracuje z domova.

Velmi Vám děkuji a budu se těšit na Vaši odpověď.

S přátelským pozdravem,

Kateřina Špalková

info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí

3 přílohy

Vážená paní Špalková,
v příloze Vám zasíláme odpověď na Váš dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. , o
svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem

Josef Samson

Odbor komunikace/Communication Department
Oddělení internetové prezentace a komunikace s veřejností/Online and
Public Communications Unit
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1

tel.: +420 224 182 751, fax: +420 224 182 044
e-mail: [1][emailová adresa], [2]www.mzv.cz
[3]http://www.mzv.cz/public/a1/ff/75/199964...
(See attached file: pprag187@scanner.mzv_20201127145548.pdf)(See attached
file: pprag187@scanner.mzv_20201127145824.pdf)

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mzv.cz/