Počet zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti pracujících z domova

Dotaz byl úspěšný.

Kateřina Špalková

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s dotazem ohledně vyhlášeného nouzového stavu, který platí od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin na území České republiky z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,

Žádám Vás o informaci, kolik zaměstnanců působí v rámci Ministerstva spravedlnosti k dnešnímu dni. Dále bych se chtěla dotázat, jak vysoký počet zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti (v absolutních číslech či procentech) momentálně pracuje z domova.

Velmi Vám děkuji a budu se těšit na Vaši odpověď.

S přátelským pozdravem,

Kateřina Špalková

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Počet zaměstnanců
Ministerstva spravedlnosti pracujících z domova" s evidenčním číslem
187ce8b8-1019-4958-af81-ddafa159fd87 a s běžným číslem 61486/2020 bylo
doručeno dne 23.11.2020 11:37:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážená paní,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 23. 11. 2020 sdělujeme
následující. K dnešnímu dni působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR celkem
461 zaměstnanců. Co se týče jejich práce z domova s ohledem na aktuální
situaci, je třeba uvést, že dohody o home office jsou uzavřeny se
zaměstnanci napříč jednotlivými sekcemi a útvary. V současnosti jsou tyto
dohody uzavřeny se zhruba 80 % zaměstnanců, což však neznamená, že všichni
home office vykonávají. Primárně je realizována kombinace home office a
směnného provozu. Home office však nevykonávají zaměstnanci, u kterých
není možno vzhledem k druhu vykonávané činnosti tyto činnosti vykonávat
vzdáleně (kupříkladu obslužné profese, podatelna). Dále se jedná i o
zaměstnance operačního střediska elektronického monitorovacího systému.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

[3]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/
3. https://justice.cz/