Počet zaměstnanců Ministerstva průmyslu a obchodu pracujících z domova

Dotaz byl úspěšný.

Kateřina Špalková

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s dotazem ohledně vyhlášeného nouzového stavu, který platí od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin na území České republiky z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,

Žádám Vás o informaci, kolik zaměstnanců působí v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu k dnešnímu dni. Dále bych se chtěla dotázat, jak vysoký počet zaměstnanců Ministerstva průmyslu a obchodu (v absolutních číslech či procentech) momentálně pracuje z domova.

Velmi Vám děkuji a budu se těšit na Vaši odpověď.

S přátelským pozdravem,

Kateřina Špalková

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 23.11.2020 11:34:02
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Počet zaměstnanců Ministerstva průmyslu a obchodu pracujících z domova
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C2X156S

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Vaše podání ze dne / Your submission: 23.11.2020 11:34:02

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 668294/2020
Datum zaevidování / Submission date: 23.11.2020 11:34:19
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]