Počet zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí pracujících z domova

Dotaz byl úspěšný.

Kateřina Špalková

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s dotazem ohledně vyhlášeného nouzového stavu, který platí od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin na území České republiky z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,

Žádám Vás o informaci, kolik zaměstnanců působí v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí k dnešnímu dni. Dále bych se chtěla dotázat, jak vysoký počet zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí (v absolutních číslech či procentech) momentálně pracuje z domova,

Velmi Vám děkuji a budu se těšit na Vaši odpověď.

S přátelským pozdravem,

Kateřina Špalková

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Počet zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí pracujících z domova" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 20. 11. 2020 12:38:11, zaregistrováno bylo dne: 20. 11. 2020 15:17:36 pod číslem jednacím: MPSV-2020/227155.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2020/227155-331/1