Počet zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj pracujících z domova

Dotaz byl úspěšný.

Kateřina Špalková

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s dotazem ohledně vyhlášeného nouzového stavu, který platí od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin na území České republiky z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,

Žádám Vás o informaci, kolik zaměstnanců působí v rámci Ministerstva pro místní rozvoj k dnešnímu dni. Dále bych se chtěla dotázat, jak vysoký počet zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj (v absolutních číslech či procentech) momentálně pracuje z domova,

Velmi Vám děkuji a budu se těšit na Vaši odpověď.

S přátelským pozdravem,

Kateřina Špalková

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
20.11.2020 12:32:07
MsgId: [emailová adresa]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 9065/2020
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Vážená paní, 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) obdrželo Vaše podání,
označené jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jste
požádala o poskytnutí informací, kolik zaměstnanců působí v rámci
Ministerstva pro místní rozvoj (ke dni podání žádosti), a dále jak vysoký
počet zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj (v absolutních číslech či
procentech) momentálně pracuje z domova.

 

K Vašemu dotazu sdělujeme následující:

 

Počet zaměstnanců (státních zaměstnanců) k 20.11.2020, tj. k datu podání
Vaší žádosti, je 759.

Dohod o výkonu práce (služby) z jiného místa uzavřelo se zaměstnavatelem
(služebním úřadem) 635 zaměstnanců.

Počet zaměstnanců (státních zaměstnanců), kteří v konkrétní den pracují
(vykonávají službu) z domova, je proměnlivý s ohledem na uplatnění
střídavého systému výkonu práce (služby) z jiného místa (tzv. home office)
i s ohledem na aktuální potřebu řešit některé úkoly přímo na pracovišti.

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/