Počet zaměstnanců Ministerstva dopravy pracujících z domova

Dotaz byl úspěšný.

Kateřina Špalková

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s dotazem ohledně vyhlášeného nouzového stavu, který platí od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin na území České republiky z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,

Žádám Vás o informaci, kolik zaměstnanců působí v rámci Ministerstva dopravy k dnešnímu dni. Dále bych se chtěla dotázat, jak vysoký počet zaměstnanců Ministerstva dopravy (v absolutních číslech či procentech) momentálně pracuje z domova.

Velmi Vám děkuji a budu se těšit na Vaši odpověď.

S přátelským pozdravem,

Kateřina Špalková

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 23.11.2020 12:05:23
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Počet zaměstnanců
Ministerstva dopravy pracujících z domova
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 23.11.2020 12:05:23
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Počet zaměstnanců
Ministerstva dopravy pracujících z domova
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Gažda Lukáš Bc., Ministerstvo dopravy

5 příloh

Vážená paní

Kateřina Špalková                                                  
e-mail: [1][FOI #8472 e-mail] ??

 

 

Naše č. j. 373/2020-072-Z106

 

 

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace

 

 

 

Vážený paní Špalková,

 

 

dne 23. 11. 2020 obdrželo Ministerstvo dopravy Váš email, označený jako
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). V žádosti
jste požádala o informaci – cit.: „kolik zaměstnanců působí v rámci
Ministerstva dopravy k dnešnímu dni? (…) Jak vysoký počet zaměstnanců
Ministerstva dopravy (v absolutních číslech či procentech) momentálně
pracuje z domova?“

 

K Vašemu dotazu uvádíme, že Ministerstvo dopravy má nyní 428 zaměstnanců.
V současné době, s ohledem na opatření vlády, která mají zamezit šíření
nemoci Covid-19, pracuje z domova zhruba 1/3 z nich, tedy cca 142
zaměstnanců.

 

 

S pozdravem.

 

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel
Odbor komunikace
 
[2]logo
 

vyřizuje: Bc. Lukáš Gažda

ministerský rada
Odbor komunikace | oddělení

komunikace s veřejností

--
[3][emailová adresa] | [4]www.mdcr.cz

[5]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[6]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[7]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [8]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[9]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8472 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.mdcr.cz/
5. http://bit.ly/1ZpnEag
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
9. https://cz.linkedin.com/company/minister...