Počet zaměstnanců Ministerstva dopravy pracujících z domova

Kateřina Špalková vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Kateřina Špalková

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s dotazem ohledně vyhlášeného nouzového stavu, který platí od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin na území České republiky z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,

Žádám Vás o informaci, kolik zaměstnanců působí v rámci Ministerstva dopravy k dnešnímu dni. Dále bych se chtěla dotázat, jak vysoký počet zaměstnanců Ministerstva dopravy (v absolutních číslech či procentech) momentálně pracuje z domova.

Velmi Vám děkuji a budu se těšit na Vaši odpověď.

S přátelským pozdravem,

Kateřina Špalková

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 23.11.2020 12:05:23
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Počet zaměstnanců
Ministerstva dopravy pracujících z domova
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 23.11.2020 12:05:23
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Počet zaměstnanců
Ministerstva dopravy pracujících z domova
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Gažda Lukáš Bc., Ministerstvo dopravy

5 příloh

Vážená paní

Kateřina Špalková                                                  
e-mail: [1][FOI #8472 e-mail] ??

 

 

Naše č. j. 373/2020-072-Z106

 

 

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace

 

 

 

Vážený paní Špalková,

 

 

dne 23. 11. 2020 obdrželo Ministerstvo dopravy Váš email, označený jako
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). V žádosti
jste požádala o informaci – cit.: „kolik zaměstnanců působí v rámci
Ministerstva dopravy k dnešnímu dni? (…) Jak vysoký počet zaměstnanců
Ministerstva dopravy (v absolutních číslech či procentech) momentálně
pracuje z domova?“

 

K Vašemu dotazu uvádíme, že Ministerstvo dopravy má nyní 428 zaměstnanců.
V současné době, s ohledem na opatření vlády, která mají zamezit šíření
nemoci Covid-19, pracuje z domova zhruba 1/3 z nich, tedy cca 142
zaměstnanců.

 

 

S pozdravem.

 

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel
Odbor komunikace
 
[2]logo
 

vyřizuje: Bc. Lukáš Gažda

ministerský rada
Odbor komunikace | oddělení

komunikace s veřejností

--
[3][emailová adresa] | [4]www.mdcr.cz

[5]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[6]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[7]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [8]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[9]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8472 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.mdcr.cz/
5. http://bit.ly/1ZpnEag
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
9. https://cz.linkedin.com/company/minister...